Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent, VT 2017

Skapad 2017-06-07 15:31 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Grundskola 7 Matematik
Procent.

Innehåll

Innehåll

Vi arbetar med tal i procentform. Vi lär oss hur man omvandlar mellan procentform, decimalform och bråkform. Vi uttrycker andelar i procentform. Vi beräknar vad det nya värdet blir ifall vi vet startvärdet och med hur många procent det ökar eller minskar med. Vi beräknar hur mycket 100 % av något är ifall vi vet hur mycket någon annan andel av det (exempelvis vad 25 % av det är).

Bedömning

Det omdöme du får har två delar och bygger på din insats på provet. De två delarna hänger ihop med två förmågor/aspekter/delar som finns i kunskapskraven, nämligen metod och begrepp, samt kommunikation. Delen av omdömet som handlar om metod och begrepp sammanfattar hur bra jag tycker att du kan lösa uppgifter som hör till området och hur väl du känner till områdets begrepp medan delen av omdömet som handlar om kommunikation säger hur bra jag tycker att du kan redovisa dina lösningar (i det här fallet främst skriftligt).

Varje uppgift på provet ger maximalt ett visst antal poäng. Precis som på nationella prov i matematik är varje poäng på en viss nivå: en viss uppgift kan exempelvis ge 1 E-poäng och 1 C-poäng. För varje poäng finns kriterier för vad du ska göra för att få just den poängen (men jag är flexibel ifall du har löst uppgiften på ett sätt jag inte hade förväntat mig).

För att få lite mer finkornighet i omdömet är det möjligt att få ett plus- eller minustecken utöver E, C eller A. 

Matriser

Ma
Procent

Centralt innehåll
Förmåga
E
C
A
Procent.
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat. Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Du kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan du växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat. Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. Du kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan du växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat. Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. Du kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan du växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Procent.
Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: