👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grej of the day

Skapad 2017-06-07 16:54 i Knutsbo skola Ludvika
Med ämnesövergripande undervisning i form av mikrolektioner, kallade Grej Of The Day blir du allmänbildad och lär dig lite om mycket. För att citera GOTD:s grundare: "Kunskap är coolt!" (Micael Hermansson, Umeå)
Grundskola 4 – 6 Svenska NO (år 1-3) SO (år 1-3)
Från klurig gåta till fakta - kunskap som roar!

Innehåll

Syfte - Varför?

Syftet med GOTD är att ta till vara, väcka och underhålla elevernas nyfikenhet och lust att lära.

"Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former." - LGR11

Centralt innehåll - Vad?

Mikrolektionerna varierar stort när det gäller ämne. Lektionerna kommer att behandla till exempel historiska personer vilka haft betydelse för samtid och nutid. Händelser som påverkat och påverkar oss, platser i världen och mycket mer och dessa ämnen kan kopplas till det centrala innehållet i respektive kursplan.

Arbetssätt - Hur?

Jag berättar, men stöd av bilder och/eller film samt text, om ett ämne (en "grej"). Eleverna antecknar i sin skrivbok.. Arbetet dokumenteras i elevernas skrivböcker.

 

Bedömning?

Mikrolektionerna i sig bedöms inte, men dessa bidrar till att eleven i flera av skolans ämnen utvecklar sina förmågor, till exempel att hantera information, kommunicera, analysera och utveckla sin metakognitiva och sin begreppsliga förmåga. Dessa förmågor bedöms sedan i respektive ämne.