Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vargens planering för tema respekt.Vt. 2017

Skapad 2017-06-07 19:03 i Förskolan Rubinen Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

Kommunens förskolor har tagit fram verktyg för att vi ska arbeta mot diskriminering och kränkande behandling. Under året kommer vi arbeta med fyra olika rubriker: trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Under maj-juni arbetar vi på Vargen extra mycket med respekt.

Avdelningens mål:

-att alla ska känna sig respekterade för den de är.

-att barnen ska respektera andras åsikter.   

att barnen ska respektera varandras likheter och olikheter.

-att barnen ska värna om djur, natur och miljö

 

Aktivitet:

Använda ordet respekt på olika sätt och i olika sammanhang i vardagen. 
Läsa böcker och prata om ordet respekt och vad det står för. 
Vi samtalar om djur och natur samt vad man får och inte får göra i skogen.

 

När? Var? Hur? Varför?

Vi arbetar dagligen med detta under året men kommer att lägga lite extra fokus på detta under maj-juni.
Vi vill att barnen ska få en förståelse för allas likheter och olikheter och acceptera varandra så som vi är.
Aktiviteter om djur, natur och miljö har vi på förskolans gård och genom att läsa böcker och använda oss av olika digitala hjälpmedel. 

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
    Lpfö98 Rev. 2016
  • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: