Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

teknik

Skapad 2017-06-07 19:21 i Palettskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 Teknik
Många tekniska lösningar som överför krafter rymmer en eller flera av det som kallas för de fem enkla mekanismerna. Hållfasta och stabila konstruktioner kommer detta område också att handla om. Detta testar vi även praktiskt genom att bygga torn enligt ritningar.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet 

Eleverna kommer att lära sig om olika material och hur man kan bygga stabilt. De kommer att få göra en enkel ritning som de sedan ska kunna följa och bygga en modell. De ska veta att många tekniska lösningar bygger på de fem enkla mekanismerna hävstång, kil, hjul, skruv och lutande plan.

Mål med arbetet

Du ska kunna:

 • vilka de fem enkla mekanismerna är och förklara hur de fungerar.
 • beskriva och ge exempel på hur man kan bygga stabilt och hållbart.
 • några fördelar och nackdelar med olika byggmaterial.
 • göra en enkel ritning som går att följa.
 • följa en ritning och utforma en enkel modell.
 • göra en enkel programmering.

 

Arbetssätt

 • Du kommer att arbeta i par, i mindre grupper och enskilt. 
 • Du kommer att använda praktiskt material.
 • Vi kommer att samtala om olika strategier.
 • Vi kommer att ha genomgångar.

Bedömning och redovisningsform

Du kommer att visa dina kunskaper:

 • i det dagliga arbetet på lektionerna.
 • vid muntliga diskussioner och resonemang.
 • när du gör ritningar.
 • när du bygger modeller.
 • när du programmerar.

De begrepp vi kommer arbeta med är:

 

fackverk

hävstång

skruv

lutande plan

hjul och axel

kil

block och talja

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: