Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 4 B Kapitel 2

Skapad 2017-06-07 20:13 i Rönndalsskolan Falun
Grundskola 4 Matematik
Vi arbetar med tal i decimalform som bygger på tal i bråkform. Vi arbetar med jämförelser, uppskattning och mätning av volym med vanliga måttenheter.

Innehåll

Begrepp

Begrepp som du ska känna till
 • positionssystemet med tiondel och hundradel
 • komma
 • decimaltecken
 • decimaltal
 • decimalform
 • bråkform
 • blandad form
 • addition
 • subtraktion
 • euro

Konkretisering av mål

       Du ska kunna:

 • addera och subtrahera tal i decimalform
 • att känna till valutan euro,
 • volymenheten liter och deciliter och hur de skrivs i decimalform
 • räkna med uppställning av decimaltal
 • räkna med decimaltal i problemlösning

 

 

Bedömning

Jag kommer bedöma dig utifrån:
 • hur du deltar i diskussioner och genomgångar i helklass och i grupp
 • hur du arbetar med dina uppgifter
 • hur du har löst dina uppgifter i matteboken
 • Skriftlig diagnos

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Favoritmatematik åk 4 Kapitel 2 Tal i decimalform, addition och subtraktion

Du har ännu inte godtagbara kunskaper.
Du har godtagbara kunskaper.
Du har mer än godtagbara kunskaper
Multiplikationstabellerna 2-5
Du behärskar multiplikationstabellerna upp till och med femmans tabell.
Multiplikationstabellerna 6-10
Du behärskar multiplikationstabellerna upp till och med tians tabell.
Huvudräkning
Du kan tolka muntlig information och kan göra beräkningar i huvudet med tal i decimalform
Begrepp
Du känner till begreppen euro, volymenheten liter och deciliter och hur de skrivs i decimalform.
Storleksordna bråktal
Du kan storleksordna tal i bråk- och decimalform.
Addition och subtraktion av bråk
Du kan räkna med tal i decimalform både addition och subtraktion.
Problemlösning
Du kan tolka information med enheten Celsius och decimaltal. Du redovisar din lösning och förstår frågan.
Skriftlig metod.
Du kan använda skriftlig metod i addition och subtraktion av decimaltal.
Problemlösning
Du förstår frågan i en textuppgift, väljer strategi, formulerar ett matematiskt uttryck och löser problemet.
Kommunikation
Redovisar din lösning och skriver ett svar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: