Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft

Skapad 2017-06-07 20:35 i Bäckagårdsskolan Halmstad
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Finns luft? Hur vet du det? Vi kommer att lära oss vad luft är, hur luften gör och hur du kan känna och se luften. Du kommer även att få fundera på hur vi människor påverkar luften.

Innehåll

Mål

· Du vet vad luft består av.

· Du kan berätta om luftens grundläggande egenskaper.

· Du kan berätta hur luftens egenskaper kan observeras.

· Du ska förstå hur vi människor påverkar luften.

 

Hur kommer vi arbeta med detta område? 

· läsa faktatexter om luft

· analysera luftens egenskaper

· titta på film

· dokumentera på iPad eller för hand

· diskutera med kamraterna

· utföra laborationer

 

Vilka förmågor ska vi arbeta med?

Analysförmågan

Du kommer att få träna på att visa på sambandet mellan luft och människor.

Kommunikativa förmågan

Du kommer att få öva på att samtala, lyssna på och resonera med andra. Du kommer att få träna på att bemöta andras åsikter och att motivera dina egna. 

Förmågan att hantera information

Du kommer att få träna på att fundera över vad som är fakta och var som är värderingar, alltså vad någon tycker.

Begreppsförmågan

Du kommer få öva på att förstå och använda dig av viktiga begrepp (ord) som hör till detta arbetsområde. Vi kommer att lära oss vad orden betyder och träna oss på att använda orden när vi pratar och skriver.

Metakognitiva förmågan

Du kommer att få öva på att fundera på vad som kan hända om luften blir förorenad.

 

Begrepp som vi ska arbeta med:

 • gas
 • syre
 • koldioxid
 • atmosfär
 • luft
 • lufttryck
 • fotosyntes
 • kväve
 • förorenad
 • motvind
 • atom

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: