Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Material och källsortering

Skapad 2017-06-07 20:51 i Bäckagårdsskolan Halmstad
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Alla saker som finns runt omkring oss består av olika material. Under det här arbetsområde kommer du att få lära dig vilka material som finns i vår omgivning och vilka egenskaper som de har. Vad händer egentligen med sakerna när de går sönder eller ingen vill använda dem längre? Det ska vi också ta reda på!

Innehåll

Mål

· Du vet vad några olika föremål är tillverkade av för material.

· Du kan berätta om olika materials egenskaper och jämföra materialen med varandra.

· Du kan berätta hur olika föremål kan sorteras utifrån ledningsförmåga, magnetism och om de flyter eller sjunker.

· Du ska förstå varför det är viktigt att använda material på ett ansvarsfullt sätt.

 

Hur kommer vi att arbeta med detta område? 

· sortera material

· analysera materialens egenskaper

· titta på filmer

· dokumentera på iPad eller för hand

· diskutera med kamraterna

· besöka en returstation

· utföra laborationer

 

Vilka förmågor ska vi arbeta med?

Analysförmågan

Du kommer att få träna på att jämföra (för- och nackdelar, lika och olika) materialen. 

 Kommunikativa förmågan

Du kommer att få öva på att samtala, lyssna på och resonera med andra. Du kommer att få träna på att bemöta andras åsikter och att motivera dina egna. 

 Förmågan att hantera information

Du kommer att få träna på att fundera över vad som är fakta och var som är värderingar alltså vad någon tycker.

 Begreppsförmågan

Du kommer få öva på att förstå och använda dig av viktiga begrepp (ord) som hör till detta arbetsområde. Vi kommer att lära oss vad orden betyder och träna oss på att använda orden när vi pratar och skriver.

 

Begrepp som vi kommer att arbeta med:

 • ursprung
 • råvara
 • återanvända
 • återvinna
 • material
 • deponi
 • returförpackning
 • förbränning
 • elektricitet
 • magnetism
 • egenskap
 • tillverka
 • källsortera

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: