Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbete och pengar

Skapad 2017-06-08 08:53 i Marnässkolan Ludvika
Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Med anknytning till detta kommer vi i ämnet samhällskunskap att arbeta med vår ekonomi. Eleverna kommer att få kunskaper om såväl samhällsekonomi som privatekonomi och vi kommer att titta på hur dessa hänger ihop.
Grundskola 5 Samhällskunskap SO (år 1-3)
Du kommer att få lära dig om privatekonomi. Hur pengar fördelas mellan arbete och andra inkomster, utgifter och konsumtion. Du ska också få läradig mer om vad skatter är och vad dessa pengar används till ute i samhället.

Innehåll

Syfte

Enligt Lgr11 ska eleven i samhällskunskap utveckla förmågan att ...

Centralt innehåll

Följande centrala innehåll från läroplanen kommer vi att beröra:

Vad?

Detta innebär att du ska:

 • kunna förklara de vanligaste begreppen inom området privatekonomi; inkomst, utgift, skatt och budget.
 • känna till de vanligaste inkomsterna i ett hushåll; lön, barnbidrag, ev andra bidrag.
 • känna till de vanligaste utgiftsposterna i ett hushåll och ungefär vad dessa kostar..
 • Känna till vem som betalar skatt och ungefär hur mycket som går till skatt.
 • känna till vad ränta är och vad avbetalning på en vara innebär.
 • kunna uttrycka och argumentera för vad du tycker och tänker.
 • kunna resonera, samtala och diskutera kring arbetsområdet.
 • kunna använda dig av olika källor för att söka information.

 

 Hur?

Vi kommer att:

 • läsa i boken "Samhällskunskap" 
 • träna på att  uttrycka och värdera åsikter
 • träna oss i att argumentera för vår sak
 • se film
 • lära oss nya ord och begrepp inom området

 Bedömning - jag bedömer din förmåga genom att:

 • lyssna på dig i de gemensamma samtal och diskussioner vi har.
 • läsa de skriftliga uppgifter du gör.
 • vi avslutar med någon form av test.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6

Matriser

Sh SO
Bedömningsmatris för arbetsområdet

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Familjens ekonomi - inkomster/utgifter
Har till viss del grundläggande kunskaper om den privata ekonomin och relationen mellan arbete, inkomster, utgifter och konsumtion.
Visar på grundläggande kunskaper om den privata ekonomin och relationen mellan arbete, inkomster, utgifter och konsumtion.
Har utmärkta kunskaper om den privata ekonomin och relationen mellan arbete, inkomster, utgifter och konsumtion.
Samhällets ekonomi
Har till viss del grundläggande kunskaper om vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
Visar på grundläggande kunskaper om vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
Visar på utmärkta kunskaper om vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
Rika - fattiga länder
Har till viss del grundläggande kunskaper om vilka ekonomiska skillnader det finns mellan olika länder samt förutsättningar i dessa.
Visar på grundläggande kunskaper om vilka ekonomiska skillnader det finns mellan olika länder samt förutsättningar i dessa.
Visar på utmärkta kunskaper om vilka ekonomiska skillnader det finns mellan olika länder samt förutsättningar i dessa.
Ord och begrepp
Kan till viss del använda och förklara ord och begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan använda och förklara ord och begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan använda och förklara ord och begrepp på ett fungerande sätt.
Samtala, resonera - uttrycka åsikter
Du deltar till viss del i de gemensamma samtal och diskussioner vi har och kan viss del uttrycka vad du tycker, tänker och kan.
Du deltar i de gemensamma samtal och diskussioner vi har och uttrycker på ett enkelt sätt vad du tycker, tänker och kan.
Du är aktiv i de gemensamma samtal och diskussioner vi har och uttrycker vad du tycker, tänker och kan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: