Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vale 8 kap. 6-13

Skapad 2017-06-08 09:00 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
LPP för kap 6-9 i spanska. Baserat på lärobok Vale 8.
Grundskola 8 Moderna språk - språkval

Innehåll

Förmågor

Du ska utveckla förmågan att:

Innehåll

Kap. 6-13 texter, övningar, grammatik

Du ska lära dig:

Kap. 6 Möbler, beskriva ditt rum och din lägenhet/hus, rumsprepositioner

Du ska även konstruera ett eget rum och presentera muntligt och lämna in.

Kap. 7 Matord, handla i en mataffär

Du ska skriva en dialog i par.

Kap. 8 Prata om uppgifter i hemmet

Kap. 9 Jämföra saker, en romantisk historia

Kap. 10 Berätta vad man har gjort

Kap. 11 En berättelse om en resa

Kap. 12 Fakta om sommarläger

Kap. 13 En berättelse om två vänner

Grammatik: § 14  Perfekt, § 16 Gerundium

Grammatik: § 6-9  Adjektivets böjning och komparation, TB s. 81 Rumsprepositioner, Verbet hacer

Genomförande

Gemensamma genomgångar, arbete i text- och övningsbok  och enskilda och gemensamma uppgifter.

Redovisning

Under arbetsområdet gör vi uppgifter enskilt och i grupp både skriftligt och muntligt. Utifrån innehållet i boken gör vi löpande uppgifter, förhör och prov.

Elevinflytande

Du väljer ämne för din dialog. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9

Matriser

M2
Bedömningen gäller

Steg 0
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Förstå tal
Förmågan att förstå tal
Kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Förstå skrift
Förmågan att förstå skrift
Kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Tala
Förmågan att uttrycka sig i tal
Kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar muntligt.
Kan formulera sig enkelt och relativt tydligt och till viss del sammanhängande muntligt.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande muntligt.
Skriva
Förmågan att uttrycka sig i skrift
Kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar skriftligt.
Kan formulera sig enkelt och relativt tydligt och till viss del sammanhängande skriftligt.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande skriftligt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: