Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alebrijessnideri

Skapad 2017-06-08 09:33 i Ekenäs skolan Stenungsund
Grundskola 6 Slöjd
Oaxaca (uttalas: wa-hah-kah) är ett område i Mexico som är välkänt för bland annat sin sköna natur och sina vackra träsniderier.

Innehåll

 

Oaxaca (uttalas: wa-ha-ka) träsniderier, kanske mer kända som "alebrijes"(uttalas: alebrixes), är en form av folkkonst som har sitt ursprung i Oaxacadalen i södra Mexiko. Det är en folkkonst som härstammar långt tillbaka i tiden, men som fortfarande lever än idag. Alebrijessniderierna härstammar från 1930-talet och en man vid namn Pedro Linares Lopes. Lopes kreationer såldes lokalt i Mexiko City, där han levde hela sitt liv, till 1975 då en dokumentärfilm om hans arbete gjorde honom välkänd internationellt. Idag lever över 200 mexikanska familjer på att snida färgglada, unika djur och mytiska varelser som återspeglar kultur, andlighet och naturfenomen i Oaxacasdalen.

Källa: Universalclimate.com (20170608).

Instruktioner, praktiskt arbete

Bekanta dig med processen att skapa Alebrijessniderier genom att titta på filmen ovan, bildsök även på nätet efter "Alebrijes" för att se hur dessa figurer ser ut. Mexikanska snidare använder främst enkla verktyg som fickknivar och machetes för att snida fram figurer ur Copalträdet. Ofta delar hela familjen på arbetet - barnen gör mycket av slipningen, medan kvinnorna till stor del är ansvariga för målning och männen gör det mesta av snideriet. Fina Alebrijesskulpturer är mycket detaljerade och är gjorda av ett enda stycke av trä. Du använder de verktyg som du behöver, det kan vara exempelvis såg och borr, men framför allt täljkniv. Har du svårt att såga kan din lärare hjälpa dig att grovsåga fram figuren innan du börjar tälja.  

Vi kommer att ha en utställning i skolans korridor med de färdiga produkterna under hösten. 

Instruktioner, teoretiskt arbete (högre årskurser)

Du ska också lämna in ett videofilmat arbete där du berättar:

* hur din slöjdprocess har gått,

* vad du har gjort,

* varför du har gjort si eller så,

* vilka eventuella motgångar du har haft, med mera!

Du ska också berätta om din figur,

* varför den ser ut som den gör och

* vad den symboliserar för dig.

Detta kräver att du skriver anteckningar i slutet av/under varje lektion för att kunna återge detaljer och ett korrekt tidsförlopp. Var detaljerad och specifik. 

 

Det din lärare kommer att fokusera på i sin bedömning är följande:
* Hur du som elev tolkar ditt slöjdföremåls uttryck och för resonemang med kopplingar till dina egna erfarenheter, samt trender och traditioner i olika kulturer.
* Hur du som elev formulerar och väljer handlingsalternativ i arbetsprocessen som leder framåt.
* Hur du som elev utvecklar idéer i slöjdarbetet med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som du själv har sökt upp.

(* Språket i din teoretiska uppgift kan komma att ges feedback på, men det är innehållet som ligger till grund för bedömningen.)

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
  Sl  7-9
 • Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Slöjdmatris år 7-9

E
C
A
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirations- material.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven pröva och om- pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: