Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Procent (åk9)

Skapad 2017-06-08 12:17 i Västra skolan Falun
Grundskola 9 Matematik
I detta avsnitt kommer vi träna på hur man räknar ut hur många procent något är. Samt hur räntan på ett lån kan se ut.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

 • föra och följa matematiska resonemang, och

 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser,

Konkretisering av mål

Målet med undervisningen är att du ska lära dig:

 • förstå och beräkna de tre olika sätten att beräkna procent:
  - beräkna andelen
  - beräkna delen
  - beräkna det hela

 • beräkna med förändringsfaktor

 • använda procentberäkningar i olika sammanhang, till exempel vid ränteberäkningar och vid jämförelser

 • skilja åt procent och procentenheter

 • räkna med promille

 • räkna med upprepade förändringar

 • problemlösning med procent

 • förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet


  Begrepp att kunna använda och förklara:
  • procentform, bråkform, decimalform, delen, det hela, andelen, förändringsfaktor, ränta, räntesats, inlåsningsränta, procentenhet, promille

Arbetssätt

 • Vi kommer att arbeta med gemensamma genomgångar av de centrala begreppen och av de metoder du behöver för att kunna lösa uppgifter tillhörande arbetsområdet.

 • Vi kommer att ha gemensamma aktiviteter såsom arbetsblad, gemensamma diskussioner, och gruppuppgifter.

 • Dessutom arbetar vi individuellt med utgångspunkt ”Mattedirekt” år 9.

Bedömning

Bedömningen sker regelbundet genom gemensamma diskussioner och muntliga redovisningar av aktiviteter och grupparbete samt skriftliga diagnoser under arbetsprocessen och prov efter genomfört arbete.

 

Kunskapsbedömning sker utifrån:


- Begrepp:
Hur du använder och förklarar begrepp i dina resonemang


-
Metoder:
Hur du väljer och använder matematiska metoder


-
Kommunikation och resonemang:
Hur du visar din förståelse, hur du förklarar och motiverar lösningar muntligt och skriftligt


- Problemlösning:
Hur du tolkar och använder dina kunskaper för att lösa matematiska problem

Uppgifter

 • Planering för avsnittet

Matriser

Ma
Procent

Insats krävs
->->->
->->->
->->->
Begrepp
 • Ma
Metod
 • Ma
Problemlösning
 • Ma
Resonemang
 • Ma
Kommunikation
 • Ma
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: