Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet och magnetism, VT 2017

Skapad 2017-06-08 13:29 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Grundskola 7 Fysik Teknik
Elektricitet och magnetism.

Innehåll

Innehåll

Vi arbetar med elektricitet och magnetism. Hur skapas elektricitet och magnetism? Hur kan elektricitet och magnetism användas? Vad är ström, spänning och resistans och hur gör man beräkningar som har med dem att göra? Hur kopplar man elektriska kretsar och hur ritar man kopplingsscheman?

Bedömning

Det omdöme du får har två delar och är främst baserat på din insats på provet. Även sådant jag har sett på lektioner kan dock påverka omdömet, men bara till det bättre. De två delarna hänger ihop med två delar som finns i kunskapskraven, nämligen tekniken i vardagen (i teknik) och fysikens begrepp, modeller och teorier (i fysik).

Matriser

Fy Tk
Elektricitet och magnetism

Centralt innehåll
Förmåga
E
C
A
Grundläggande elektronik och elektroniska komponenter.
Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion. Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.
Du kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Du kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Du kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning. Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
Du har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: