Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhället, medier, individer och grupper

Skapad 2017-06-08 15:38 i Forssaängskolan Borlänge
Grundskola 4 Samhällskunskap

Dessa är våra "stora" frågor som vi ska behandla under arbetets gång:

SAMHÄLLE: Vad är ett samhälle? Varför behöver vi varandra?  Vad måste finnas i ett samhälle? Vi jämför samhället så som det såg ut i Sverige förr och hur det ser ut idag.

MEDIER: Hur påverkas vi av medierna? Hur kan vi påverka andra med hjälp av medier? Vilken roll har medierna i vårt demokratiska samhälle? Vilka för- och nackdelar finns det med reklam? Vilka är orsakerna till och konsekvenserna av att vi lever i ett informationssamhälle.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Arbetssätt

 • Vi kommer att arbeta med läroboken Upptäck samhälle
 • Arbetsblad/övningar
 • Diskutera veckans händelser, både in- och utrikes nyheter utifrån "Lilla Aktuellt skola"
 • Ni får en läxa där ni ska nyhetsbevaka under fem dagar för att sedan ta med ta med den till skolan och välja ut den nyhet som du tyckte var veckans viktigaste och varför.

Begreppen:

 • Medier - massmedier
 • Kommunikation
 • Reklam
 • Opinion
 • Propaganda
 • Demokrati
 • Diktatur
 • Källkritik
 • Informationssamhälle

 

 

Bedömning

Bedömningen kommer att utgå i från de "stora" frågorna och begreppen.

Eleverna blir bedömda under lektionerna i de muntliga och skriftliga arbete som vi gör.

Vi kommer även ha skriftliga förhör/övningar på bland annat begreppen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6

Matriser

Sh

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Fakta, exempel, beskrivningar, begrepp
Få fakta, få exempel , få beskrivningar som handlar om t.ex. mediernas uppbyggnad med avsändare, budskap och mottagare, olika sätt att bli påverkad av media. Kan använda få begrepp och har kortfattade beskrivningar om vad de betyder.
Flera fakta, flera exempel , flera beskrivningar som handlar om t.ex. mediernas uppbyggnad med avsändare, budskap och mottagare, olika sätt att bli påverkad av media. Kan använda flera begrepp och långa beskrivningar om vad de betyder.
Många fakta, många exempel , många beskrivningar som handlar om t.ex. mediernas uppbyggnad med avsändare, budskap och mottagare, olika sätt att bli påverkad av media. Kan använda många begrepp och längre beskrivningar om vad de betyder.
Samband, orsaker och konsekvenser, perspektiv
Få och korta exempel på samband, orsaker och konsekvenser och perspektiv. Till exempel om samband mellan demokrati och mediernas roll, orsaker till och konsekvenser av reklam samt informationssamhället.
Fler och långa exempel på samband, orsaker och konsekvenser och perspektiv. Till exempel om samband mellan demokrati och mediernas roll, orsaker till och konsekvenser av reklam samt informationssamhället.
Många och längre exempel på samband, orsaker och konsekvenser och perspektiv. Till exempel om samband mellan demokrati och mediernas roll, orsaker till och konsekvenser av reklam samt informationssamhället.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: