Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 3 17/18

Skapad 2017-06-08 18:38 i Västra skolan Hudiksvall
Grundskola 3 Engelska

Innehåll

Du ska få lära dig

 • Presentationer.
 • Enkla samtal och dialoger i olika situationer.
 • Läsa enkla ord och texter.
 • Skriva enkla ord och fraser.
 • Enkla uppmaningar (t.ex sit down, stand up).
 • Ord/fraser ur olika teman vi arbetar med.

 

På vilket sätt? Hur?

 • Få lyssna på enkla instruktioner och beskrivningar.
 • Få träna på enkla samtal och dialoger muntligt och skriftligt.
 • Få lyssna på enkla engelska sånger, ramsor, dikter och sagor.
 • Få göra enkla presentationer av saker eller personer.
 • Att genom tal och skrift beskriva och meddela om olika saker
 • Titta på filmer, spela spel och leka lekar.

Bedömning

 • Förstå enkla uppmaningar och instruktioner.
 • Delta i sånger och ramsor.
 • Beskriva/berätta om dig själv eller en kompis.
 • Föra dialoger med kompisar och lärare.
 • Förstå och kunna uttala ord ur de teman vi arbetat med.
 • Läsa och skriva enkla ord och meningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3

Matriser

En
Kopia av Engelska matris år 1-3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
LÄSA
Kan läsa och förstå välkända ord kopplat till bilder t ex Boy, cat
Kan läsa och förstå välkända ord utan bildstöd
Kan läsa och förtå enstaka välkända enkla menigar ("It is a cat")
Kan läsa och förstår enklare kortare instruktioner (t ex Colour the numbers
LYSSNA
Förstår kända enkla ord och fraser med stöd av t ex kroppsspråk.
Förstår kända enkla ord och fraser när någon talar sakta och tydligt. (t ex hälsningsfrraser, "cat", "sit down", "My name is...")
Förstår när någon talar tydligt och sakta, samt använder ett enkelt språk och det handlar om något ämne du känner igen.
Förstår enkla, korta instruktioner och samtal.
TALA
Säger enkla ord och fraser (meningar) genom att härma. Deltar i sång rim och ramsor.
Utifrån mycket kända situationer som eleven har varit med om tidigare använder eleven enkla ord och meningar som han/hon har övat in
Eleven deltar i samtal genom att besvara och ställa enkla frågor i situationer han/hon varit med om tidigare. Använder inövade ord och fraser, t ex "What is your name? My name".
Eleven använder kända ord, fraser och meningar och sätter samman dem till ett sammanhängande budskap.
SKRIVA
Eleven kan skriva av kända enkla ord kopplade till bilder.
Eleven skriver kända enkla ord kopplade till bilder
Eleven skriver kända, enkla ord och meningar kopplat till bilder. T ex "boy", "It is a cat"
Eleven skriver mycket enkla texter med hjälp av kända ord eller enkla meningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: