Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pilevallskolan Grund

Skapad 2017-06-08 19:04 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola F – 9 Idrott och hälsa
Här beskriver ni vad planeringen handlar om. Exempel arbetsområde.

Innehåll

Instruktion för att använda mallen
Välj denna planering och kopiera den och tryck på redigera.
Namnge den sedan efter det område du ska arbeta med.

Om du vill byta bild så kryssa bort den som finns och lägg till en egen ingressbild.
Glöm inte att ändra årskurs som det syftar till. 
Efter du har skrivit in all information och gjort kopplingarna så klickar du på texten under bedömningsmatriser och redigerar den.

Kopplingar
Innan du kopplar så gå klicka på ämnet "idh" och ta bort den. Skriv sedan in det ämne som du ska arbeta med, använd ämnesförkortningen.

Därefter kopplar du följande: (detta görs genom att klicka på läroplan)
Syfte
Centralt innehåll
Kunskapskrav

Bedömning:
Skriv hur du kommer bedöma arbetet, ex skrivuppgift. 

Tidsplan / Lektionsplanering:
Skriv under hur lång tid du kommer att arbeta med området, ex HT20 eller V 45-47

Språkmål:
Ex, förstå och använda de typiska dragen för en förklarande text eller annan textgenre, eller att kunna förklara likheter och skillnader mellan två skeenden genom att använda sig av ett Venndiagram

Digitala aktiviteter
Här lägger man till de digitala aktiviteter man arbetar med ex, olika program och hårdvaror

SSA mål:
Här skriver man in om man har kopplingar till SSA, ex olika yrkesgrupper i berört arbetsområde

Begreppslista:
Skriv olika begrepp i punktform

Bedömningsmatris
Klicka på "skriv vilket område som skall bedömmas"
Huvudrubrikerna som börjar med Insats krävs ska stå kvar och så även texten som finns i bedömningsrutan.
I rutorna ska du sedan skriva in vad det är som krävs för de olika nivåerna. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
  Idh  C 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
  Idh  A 6

Matriser

Idh
Skriv vilket område som ska bedömas

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Bedömning
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Skriv in text som beskriver vad eleven ska göra för att uppnå denna nivå i bedömningen. Texten ska vara konkretiserad utifrån ditt arbetsområde.
Skriv in text som beskriver vad eleven ska göra för att uppnå denna nivå i bedömningen. Texten ska vara konkretiserad utifrån ditt arbetsområde.
Skriv in text som beskriver vad eleven ska göra för att uppnå denna nivå i bedömningen. Texten ska vara konkretiserad utifrån ditt arbetsområde..
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: