Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekosystem och näringskedjor

Skapad 2017-06-08 22:37 i Ingaredsskolan Alingsås
Vad är biologi? Vad är en art? Vi arbetar med att förstå att allt i naturen hänger ihop. Vi lär om ekosystem, näringskedjor, näringsvävar samt fotosyntesen.
Grundskola 4 Biologi
Alla växter, djur och allt annat levande på jorden ingår i ekosystemet. Marken, luften, vattnet och allt annat som djur och växter använder för att leva är en del av ekosystemet. Vad är en näringskedja? Vad är en näringsväv? Vad är fotosyntes?

Innehåll

Arbetsområde:

Biologi

Ekologi

Konkretiserande mål:

Du ska kunna:

 • ge exempel på och beskriva hur en näringskedja och näringsväv är uppbyggd
 • förklara hur fotosyntesen fungerar.
 • ge exempel på och kunna berätta om hur några ekosystem fungerar.
 • förklara viktiga begrepp som t ex ekosystem, näringskedja, näringsväv, arter, organism.
 • beskriva och ge exempel hur vi människor påverkas av naturen

Bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • förklara och visa hur fotosyntesen fungerar.
 • förklara hur en näringskedja och en näringsväv är uppbyggd.
 • använda dig av viktiga begrepp så som fotosyntes, energi, näringskedjor, näringsväv, ekosystem, arter mm
 • förklara människors påverkan av och på naturen.

Undervisning:

Vi kommer under pågående tema att:

 • titta på faktafilmer.
 • läsa faktatexter.
 • rita fotosyntesen, näringskedjor samt näringsväv och berätta för klasskamraterna om förloppet.
 • tillsammans diskutera och fundera över ekosystem, arter, näringskedjor, näringsvävar samt fotosyntesen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: