Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa, åk 1-3 Knappekulla 2019/20

Skapad 2017-06-09 08:59 i Knappekullaskolan Lerum
Pedagogiska planering för idrott och hälsa
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa

Idrott och hälsa för åk 1-3.

 

Moment: Rörelse, hälsa och livsstil, friluftsliv och utevistelser

Innehåll

 

 

 

Åk 1:

Kunna delta i fysiska aktiviteter som innefattar motoriska grundformer, till exempel springa, hoppa, balansera, krypa, rulla och klättra.

Kunna genomföra rörelser till musik.

Visa god vattenvana.

Delta i samtal om upplevelser av fysiska aktiviteter samt utifrån sin mognad förstå vad som påverkar en god hälsa.

Följa regler i samband med lek, spel och idrotter samt kunna visa hänsyn och respekt till andra. Att utifrån sin mognad förstå hur skador undviks.

Delta i skolans friluftsdagar samt vara delaktig i diskussioner kring allemansrätten.

Förstå en enkel ritning av en redskapsbana och andra enkla ritningar.

Veta hur man larmar vid en olycka. 

Åk 2:

Kunna delta i lekar, spel och idrotter. Utveckla sina motoriska grundformer. Kunna delta i enkla danser och rörelser till musik. 

Kunna simma 25 meter bröstsim och 10 meter ryggsim. Visa god vattenvana.

Delta i samtal om upplevelser av fysiska aktiviteter samt utifrån sin mognad förstå vad som påverkar en god hälsa.

Följa regler i samband med lek, spel och idrotter samt kunna visa hänsyn och respekt till andra.

Att utifrån sin mognad förstå hur skador undviks.

Delta i skolans friluftsdagar samt vara delaktig i diskussioner kring allemansrätten.

Förstå en enkel ritning av en redskapsbana. Kunna passa kartan.

Veta hur man larmar. Kunna vad som är fria luftvägar, förstå när man använder den förlängda armen.

Åk 3:

Kunna delta i lekar, spel och idrotter. Behärska några motoriska grundformer.

Kunna delta i enkla danser och rörelser till musik. 

Kunna simma 50 meter bröstsim och 25 meter ryggsim. Visa god vattenvana.

målen innebär för eleverna.

Delta i samtal om upplevelser av fysiska aktiviteter samt utifrån sin mognad förstå vad som påverkar en god hälsa.

Följa regler i samband med lek, spel och idrotter samt kunna visa hänsyn och respekt till andra.

Att utifrån sin mognad förstå hur skador undviks.

Delta i skolans friluftsdagar samt känna till allemansrättens grunder.

Kunna passa kartan. Förstå olika typer av kartor, känna till väderstrecken och de vanligaste karttecknen, samt kunna orientera sig i närmiljön.

Arbetssätt som ligger till grund för bedömning

 • Rörelse:  Lekar, Bollekar, Bollspel, Racketsport, Redskapsgymnastik, Friidrott, Danser/rörelser till musik, Simning
 • Hälsa och livsstil: Samtal kring idrott och hälsa. 
 • Friluftsliv och utevistelse: Orienteringsövningar i inne- och utemiljö, kartkunskap, diskussioner kring allemansrätten, livräddningskunskap, aktivitets-/friluftsdagar i natur- och utemiljö

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: