Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kanin och Igelkott

Skapad 2017-06-09 09:12 i Iskällan förskola Kungälv
Förskola
Fokusområde Vänskap - arbete med "Tio små kompisböcker". Syftet är att på olika sätt skapa möjligheter till samtal om vårt förhållningssätt och hur man är en god kompis. Vi kommer att använda oss av dessa böcker och karaktärer.

Innehåll

Genom kompisböckerna berör vi ämnen som social kompetens och värdegrund. Hur vi är och gör mot varandra. Barnen ska få möjlighet att lära sig att böcker och böckers innehåll kan kopplas till deras vardag och saker som de varit med om. Barnen ska få positiva lässtunder på förskolan och kan förhoppningsvis våga tala om saker som är svåra genom att samtal runt handlingen i boken genomförs. Barnen kan få erfarenhet att känna med någon annan. Vi kommer att använda oss av handledning och inspirationsmaterialet till kompis-böckerna. Vi har arbetat med detta tema förut med fokus på vänskap och känslor. Nu vill lägga extra fokus på TAKK, Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation, som finns tillgängligt i materialet och vi personal går TAKK utbildning nu. Vi kommer även att använda oss av digitala tjänster, ugglo, där även böckerna finns även på våra barns olika hemspråk och med TAKK komplettering till böckerna. 

Böckerna "Säg förlåt", "Dela med dig", "Lugna ner dig", "Visa dina känslor", "Säg stopp", "Prata om det", "Vänta på din tur", "Samarbeta", "Sprid glädje", "Lyssna och kom överens" som ingår bokserien "Tio små kompisböcker,  av Linda Palm och Lisa Sollenberg kommer att på olika sätt användas för att ge inspiration och leda till samtal om hur man är en bra kompis och olika känslor. Böckerna ger även inspiration till att samtala om allas lika värde och allas olikheter.

En vuxen läser boken tillsammans med barnen. Vi samtalar efteråt om vad som sker i boken. Känner vi igen oss i känslan eller situationen... 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: