👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lönematris inom Kommunals avtal LTÖ

Skapad 2017-06-09 09:36 i Tuna förskola Lunds för- och grundskolor
Lönematris lärarförbundet/lärarnas riksförbund
Medarbetarsamtal
Matrisen fylls i av både chef och medarbetare innan lönesamtalet. Om det saknas bedömningsunderlag för någon konkretisering eller att det inte ingår i medarbetarens arbetsuppgifter lämnas raden tom. Om det bedöms att medarbetaren inte når upp till det grundläggande kravet fyller man i utvecklingsbehov och det bör kompletteras med en handlingsplan.

Innehåll

Definition av värdeord

Utökad kompetens

Kan innebära:

  • fortbildning som visar att man breddat sin kompetens och omsätter den i praktiken.
  • exceptionell yrkesskicklighet vad gäller undervisning, anpassningar, kontakt med barn/elev och vårdnadshavare.

Kvalificerad kompetens

Innebär:

  • att man uppfyller kriterier för utökad kompetens samt aktivt sprider det på enheten.

Matriser

Lönematris Kommunals avtal 2017/2018

Yrkesskicklighet

Utvecklings- behov
bra - grundläggande kompetens
utökad kompetens
kvalificerad kompetens
Kan inte omsätta erfarenhet och kompetens - måste ofta handledas.
Skicklig yrkesutövare som rådfrågas och handleder.
Har svårt att möta barn/elever och grupper utifrån deras individuella behov.
Väljer metod, organisation och innehåll utifrån varje barns/elevs förutsättningar och behov.
IKT används ej i det dagliga arbetet.
Använder medvetet IKT i det dagliga arbetet.

Samarbetsförmåga

Utvecklings- behov
bra - grundläggande kompetens
utökad kompetens
kvalificerad kompetens
Brister i bemötande och förhållningssätt och bidrar därmed inte till en god arbetsmiljö.
Bidrar aktivt till en god arbetsmiljö genom ett professionellt bemötande och förhållningssätt.
Svårigheter att se den egna verksamheten som en del av en större helhet.
Ser den egna verksamheten i ett större perspektiv - helhetssyn.
Har svårt med samarbete och kommunikation.
Samarbetar och kommunicerar.

Initiativförmåga

Utvecklings- behov
bra - grundläggande kompetens
utökad kompetens
kvalificerad kompetens
Tar inte initiativ och ansvar för egen yrkesmässig kompetensutveckling.
Tar initiativ och ansvar för egen yrkesmässig kompetens- utveckling.
Kommer sällan med nya idéer till förbättringar.
Antar utmaningar och kommer med idéer och tar initiativ till förbättringar.
Ser hinder och tar inte initiativ till att lösa problem.
Ser lösningar istället för hinder och tar initiativ till att lösa problem.

Ansvarsförmåga

Utvecklings- behov
bra - grundläggande kompetens
utökad kompetens
kvalificerad kompetens
Tar ansvar för eget välbefinnande.
Bidrar till större delar av personalens välbefinnande och kommer med konstruktiva lösningar för att öka trivseln på arbetsplatsen.
Respekterar inte arbetstider och arbetsrutiner.
Respekterar arbetstider och arbetsrutiner.

Aktivt bidra till verksamhetens mål, utveckling och kvalité

Utvecklings- behov
bra - grundläggande kompetens
utökad kompetens
kvalificerad kompetens
Visar ointresse för arbetet och bidrar till en negativ bild av verksamheten.
Visar stort intresse för arbetet. Bidrar aktivt till en positiv bild av verksamheten och är en god ambassadör.
Förhåller sig passiv till verksamhetens planer, mål och beslut.
Förverkligar verksamhetens planer, mål och beslut.
Är passiv i utvärderingsarbetet. Reflekterar och dokumenterar sällan.
Är drivande i utvärderingsarbetet. Reflekterar ofta och ser dokumentation som en naturlig del av arbetet.