Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Respekt Älgen 2017

Skapad 2017-06-09 10:29 i Förskolan Rubinen Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

Avdelningens mål: Alla barn ska känna att de är lika mycket värda. Vårt mål är att vi ska vara en bra kompis genom att respektera varandras åsikter, säga förlåt när vi gjort något dumt, lyssna när någon annan pratar, alla får vara med.   Värna om vår natur.                     

 

Aktivitet: Vi arbetar med begreppet respekt genom att prata om hur man ska vara en bra kompis och allas lika värde, sjunger kompissånger i våra samlingar. Vi har gjort ett pussel "alla bitar är lika fast olika och alla bitar behövs" Vi läser böcker ifrån Barnkonventionen Lika värde och Säga sitt. 

 

När? Var? Hur? Varför? Vi använder oss av begreppet/ordet respekt vardagligen året runt. Men har lagt fokus på det i maj/juni. Vi pratar/läser om respekt i samlingar och på läsvilan. Vi arbetar kring begreppet i våra grupper  vilket har resulterat i vårt pussel och våra kompisregler.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: