👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Orientering åk 6

Skapad 2017-06-09 15:31 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 6 Idrott och hälsa
Vi under i tre veckor arbeta med området orientering där vi har både teoretiska och praktiska lektioner.

Innehåll

Bedömning: Du kommer bedömas kontinuerligt under lektionerna, samt med ett praktiskt prov som avslutning av arbetsområdet. Bedömningen kommer att redovisas i planeringen på Unikum en vecka efter genomfört praktiskt prov.  

Tidsplan: Vi kommer arbeta med detta område V 35-37

Lektionsplanering:
Lektion 1 - Kartkunskap - Teori
Lektion 2 - Inomhusorientering, kompassriktning - Teori, Praktik
Lektion 3 - Karttecken - Teori, Praktik
Lektion 4 - Närområdesorientering - Teori, Praktik
Lektion 5 - Närområdesorientering - Praktik
Lektion 6 - Praktiskt prov, Ahlbäcksskogen

Arbetssätt och Undervisning:
- Föreläsning
- Praktiska moment
- Film (Google Classroom)
- Texter (Google Classroom)  

Språkmål: Att förstå och läsa faktatexter med nya begrepp. Resonerande samtal. 

Begreppslista

 • Orientering
 • Kompassriktning
 • Väderstreck
 • Odlad mark
 • Sankmark
 • Terräng
 • Röse
 • Dike
 • Skala

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  E 6
 • Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  C 6
 • Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  A 6

Matriser

Idh
Orientering

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Bedömning
Eleven har ej uppnått målet för E i bedömning
Eleven kan med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Eleven kan med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Eleven kan med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.