Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beskrivande texter

Skapad 2017-06-09 20:11 i Liljeforsskolan Uppsala
Grundskola 4 Svenska som andraspråk
Du ska få lära dig hur man skriver faktatexter om djur, hur man delar in texten i olika stycken, hur man använder rätt tempus och beskrivande ord. Vi kommer att få läsa olika faktatexter om djur, se på filmer, gå igenom olika begrepp som hör ihop med faktatexter om djur, träna på att skriva stödord och tankekarta, vi ska även få skriva faktatexter tillsammans och enskilt och slutligen redovisa våra texter inför klassen.

Innehåll

syfte

Du ska utveckla din förmåga att:

Förstå syftet med en beskrivande text.

Lära dig hur man skriver en beskrivande text och delar in den i olika stycken.

Lära dig använda rätt tempus samt beskrivande ord.

Tillsammans med klassen beskriva hur ett speciellt djur ser ut och organisera en text om djuret i stycken.

På egen hand kunna samla fakta, planera och skriva en beskrivande text om ett djur som du själv har valt.

 

Arbetssätt

Vi tittar på filmer och läser faktatexter om djur.Vi arbetar tillsammans med faktatexter och lär oss känna igen en beskrivande text och hur den är indelad i stycken.
Vi arbetar med de språkliga drag som förekommer i en beskrivande text tex. verb i presens och beskrivande verb.
Vi skriver sedan på egen hand en beskrivande text om ett djur och redovisar den inför klassen.

 

Detta kommer att bedömas

 

Din förmåga att du förstå syftet med en beskrivande text.
Din förmåga att hålla dig till ämnet och ge information på ett fungerande sätt.
Din förmåga att skriva en text med fungerande struktur samt att innehållet är uppdelat i stycken.
Din förmåga att använda de språkliga drag som är typiska för en beskrivande text.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  SvA  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  SvA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
  SvA  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  SvA  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  SvA  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
  SvA  C 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak funge­rande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  SvA  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: