Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mal SO religionskunskap 8

Skapad 2017-06-10 15:52 i Fullriggaren Malevik 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Geografi för årskurs 7 vt 2016. 
Grundskola 8 Religionskunskap SO (år 1-3)

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt. På så sätt ska undervisningen skapa förutsättningar för eleverna att utveckla en personlig livshållning och förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka och leva.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur olika religioner och livsåskådningar ser på frågor som rör kön, jämställdhet, sexualitet och relationer. Eleverna ska vidare ges förutsättningar att kunna analysera och ta ställning i etiska och moraliska frågor. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur människors värderingar hänger samman med religioner och andra livsåskådningar. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar beredskap att handla ansvarsfullt i förhållande till sig själva och sin omgivning.

Genom undervisningen i ämnet religionskunskap ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Så här kommer vi att arbeta

Arbetsperiod: vecka 17-23. Genomgångar, filmer och diskussioner samt ett arbetshäfte med instuderingsfrågor. Onsdag vecka 23 har vi en diagnos där eleverna visar vad de har lärt sig. Fokus kommer att vara på livsfrågor med utgångspunkt i normer och identitet, moraliska frågeställningar samt människosyn i olika livsåskådningar. Vi tränar därför på förmågorna 1, 3 och 4.

Hur påverkas vi av olika normer?

Vilka vinster finns med att bryta mot normer? 

I vilka situationer handlar man moraliskt enligt pliktetik (regeletik), konsekvensetik och sinnelagsetik?

Vilken människosyn finns inom de olika världsreligionerna?

Träna med hjälp av följande:

- häfte om etik och människosyn

- filmerna i serien "Få syn på normerna" (sli.se)

- föreläsning om etik på youtube:

Vad är regeletik, konsekvensetik och sinneslagsetik?

https://www.youtube.com/watch?v=_vBFK3lFvA4&list=PL4yCn_ANh0vsVZYpuXshN4hT7gXO-n8SC

Matriser

Re SO
Religionskunskap

E
C
A
Förmåga 1
Analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa.
Förmåga 2
Analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället.
Förmåga 3
Reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet.
Förmåga 4
Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller.
Förmåga 5
Söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: