Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

variant av Pedagogisk planering - "Återbruk"-Kastanjen

Skapad 2017-06-11 10:24 i Leklustan Örebro
På förskolan Kastanjen arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Fokusområde "Grön Flagg" - Återbruk (helen kollade lite på planeringarsom finns , dettta är ett ex) vi kan ju lägga vår mall progressiva frågeställningar

Innehåll

Varför har vi valt detta innehåll?

Varför återbruk?

Vi vill förankra en medvetenhet hos barnen, att istället för att slänga/återvinna gamla saker så kan vi göra något nytt av det. Om olika produkter kan återanvändas istället för att slängas sparar vi på naturtillgångar och miljöförstöringen minskar.

Vi vill väcka barnens nyfikenhet och kreativitet kring att återbruka gamla produkter istället för att slänga/återvinna. Vi vill att barnen blir medvetna om vikten av ta hand om vår natur och allt som finns i den.

Vad vill vi att barnen ska få uppleva?

 • Vad är återbruk?
 • Varför återbruk istället för återvinna?
 • Hur kan vi återbruka?

Vilken metod använder vi för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande?

Vi har i mindre grupper haft samling kring vad återbruk är:

 • Vad är återbruk?
 • Vad är skillnaden på återvinning/återbruk?
 • Hur kan vi återbruka något?
 • Varför ska vi återbruka?

Utifrån samlingen har barnen sedan fått återbruka någon produkt. I en grupp fick barnen återbruka en toalettrulle, varje enskilt barn fick skapa något nytt av toalettrullen.

I en annan grupp blev barnen uppfinnare. Varje grupp fick en tom mjölkförpackning att utgå ifrån. Tillsammans (i varje grupp) skulle de komma fram till vad de skulle uppfinna med en mjölkkartong. Här blev det en stor samarbetsövning. Sedan fick varje barn skissa på sin uppfinning och utifrån deras skisser fick de sedan skapa uppfinningen.  Alla grupperna skapade någon typ av fordon.

 

För vem? Hur ska det dokumenteras?

 • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området. 
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det. 
 • Alla barn deltar efter förmåga och intresse.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: