Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

från frö till växt samt pollinering och fotosyntesen

Skapad 2017-06-11 19:00 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Grundskola F
Vi kommer tillsammans att titta på växternas livscykel, fotosyntesen och pollinering och titta på hur det kommer sig att detta är livsviktigt samt att själva odla ett frö.

Innehåll

 

Vad ska vi få reda på? 

Vad innebär pollinering? Vad är det som händer?
Det finns två olika sätt som en blomma kan pollineras genom. Det ena är med hjälp av insekter, det andra med hjälp av vinden. Detta undersöker vi praktiskt och ser en film om.       ( filmen ligger också i classroom)

Vi kommer prata om hur en av våra viktiga pollinerare biet lever och detta tillfälle uppkom då en elevs släkting hade biodling så vi fick ett fantastiskt tillfälle att se och lukta och känna på en ram full av vaxceller. Hur komplicerat och väluppbyggt ett bisamhälle kommer vi få reda på.

Vi kommer diskutera om alla grödor som kommer till genom pollinering och vilka effekter det får för hela jorden om vi inte tar hand om våra pollinerare. Hur skulle frukt och grönt avdelningen se ut i din affär?  

Från frö till växt får vi se ett exempel på hur ett solrosfrö under en vecka kommer upp ur jorden och vi samtalar om fröets förutsättningar för att kunna bli en växt.

Vi går igenom en växts olika delar och får rita en blomma samt skriva information kring dess fyra delar.

 

Hur gör vi ? 

 

Vi ser filmer som är kopplade till ämnet.

Vi svarar på frågor på egen hand och i grupp.

Vi diskuterar likheter och skillnader

Vi kommer att göra ett odlingsexperiment.

Du ska få följa hur en växt förvandlas från frö till planta.

 

Vad ska vi lära oss?

När vi är klara med arbetsområdet ska du:

ha kunskap om de olika stadierna i en växts livscykel.

kunna förklara vad pollinering och fröspridning är.

ha kunskap om fotosyntesen och vad en växt behöver för att leva och utvecklas.

veta hur man sår och sköter en växt.

träna på att observera och dokumentera hur en planta växer.

veta varför bin och humlor är så viktiga för allt levande på̊ jorden

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: