Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet och magnetism

Skapad 2017-06-12 00:44 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 5 Fysik
Fysik handlar om att söka förklaringar till fenomen runt omkring oss. Varför lyser lampan? Varför är en magnet magnetisk? De områden vi ska arbeta med är elektricitet och magnetism. Vi ska tillsammans söka svaren på de här frågorna genom att prova, undersöka, konstruera och dokumentera. Kanske kommer du även att får veta vem Thomas Alva Edison var och varför byn Magnesia i Turkiet är känd.

Innehåll

Syfte

Syftet med arbetet är att utveckla din förmåga att beskriva och förklara fysikaliska samband och begrepp gällande elektricitet och magnetism.

Inledning/Analys

I arbetet om elektricitet och magnetism ska vi träna begreppen sluten, öppen krets och hur en strömbrytare fungerar. Vi ska se på olika sorters elektricitet såsom statisk elektricitet och elektrisk ström samt skillnaden mellan ledare och isolatorer. Eleverna ska känna till faror med elektrisk ström. Vidare kommer vi att undersöka vad magnetism är och vilka ämnen som är magnetiska samt se sambandet mellan magnetism och elektricitet. Inom båda områdena bör man veta något om de historiska upptäckterna kring elektricitet och magnetism samt hur vi använder denna kunskap idag.

Centralt innehåll

Genom undervisningen i ämnet elektricitet och magnetism ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga gällande:

Arbetssätt

Under lektionerna ska vi arbeta med begreppen sluten, öppen krets och hur en strömbrytare fungerar. Vi kommer att se på skillnaden mellan statisk elektricitet och elektrisk ström. Vi kommer också att prata om faror med elektrisk ström. Vidare undersöker vi vad magnetism är och vilka ämnen som är magnetiska samt sambandet mellan magnetism och elektricitet. Vi diskuterar kring de historiska upptäckterna av elektricitet och magnetism samt nutida användning i hemmet och samhället.Vi läser kontinuerligt faktatexter och svarar på frågor. Arbetet genomsyras av undersökningar där vi ställer hypoteser och ser resultat som vi sedan dokumenterar. Vi kommer även att titta på filmer som förtydligar arbetsområdet. Den kunskap vi får använder vi till sist genom att konstruera olika elektriska och magnetiska spel.

Mål och bedömning

Du kommer bedömas i din förmåga att:

¤ Kunna använda dig av och beskriva olika begrepp inom elektricitet och magnetism.
¤ Kunna göra en koppling och få en glödlampa att lysa och förklara vad som händer.
¤ Kunna skriva labrapporter med hypotes, utförande, resultat och analys.
¤ Kunna ge exempel på hur vi använder elektricitet och magnetism i hemmet eller samhället.

Bedömningen sker genom observationer på lektionerna, granskningen av labrapporter, arbetet med instuderingsfrågor, konstruerandet av magnetiska och elektriska spel samt genom diskussioner enskilt och i gruppen. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 6

Matriser

Fy
Elektricitet och magnetism

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kan använda och beskriva olika begrepp inom elektricitet och magnetism
 • Fy
Du beskriver något begrepp inom elektricitet och magnetism
Du beskriver flera av de begrepp som vi har arbetat med inom elektricitet och magnetism
Du använder med stor säkerhet begrepp inom elektricitet och magnetism
Kan skriva labrapporter med hypotes, utförande, resultat och analys
 • Fy  4-6
Du skriver med stöd labrapporter med hypotes, utförande, resultat och analys
Du skriver labrapporter med hypotes, utförande, resultat och analys
Har kunskap om hur vi använder elektricitet och magnetism i hemmet eller samhället
 • Fy  4-6
Du har till viss del kunskap om hur vi använder elektricitet och magnetism i hemmet eller samhället
Du har kunskap om hur vi använder elektricitet och magnetism i hemmet eller samhället
Har förmågan att koppla en sluten krets med glödlampa och batteri
 • Fy  4-6
Med handledning kopplar du en sluten krets med lampa och batteri
Du har förmågan att koppla en sluten krets med lampa och batteri
Du har förmågan att koppla en sluten krets med batterier och lampor på flera sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: