Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Astronomi-en resa i vårt solsystem!

Skapad 2017-06-12 08:39 i Gamla Förskolan Båten Vaxholm Stad
Mål Arbeta oss igenom alfabetet. En ny bokstav presenteras varje vecka. Med hjälp av den söker vi länder som börjar på den bokstaven och bygger upp en karta. Alla skapar flaggor tillsammans på väggen. Flagga för flagga sätter vi på plats med olika skapande tekniker när landet dyker upp med en bokstav. Alla barnen ska få vara med och skrapa fram länder på en världskarta vi köpt. Alla barn ska få vara med att bygga upp sin kunskapsvägg, vecka för vecka. Vi sätter upp varje ny bokstav. Vi sätter upp landet, flaggan, klocka med tid mm och bygger upp världen på samma vägg. Lära sig Majas alfabetssång. Alla barn ska dessutom få plocka geometriska former under samlingen. Matematisk övning. Under HT-16 och VT-17 jobbar vi oss igenom alfabetet och hela världen. Vi kommer att ta reda på olika tidszoner och vad klockan är i olika länder, vi kommer ha åtta olika klockor på väggen med olika tider. Genom en glassbild kommer vi att ta reda på hur mycket glassar man får i olika länder, ett enkelt sätt att förstå valuta. Vi kommer att lyssna på hur språket låter i olika länder.
Förskola
Detta tema handlar om rymden. Syftet med vårt tema är att öka barnens kunskaper om rymden, veta vad de olika planeterna heter och var de finns i solsystemet. Syftet är också att öka barnens förståelse för hur det ser ut på de olika planeterna och hur det fungerar i vårt solsystem. Vi kommer att utgå och undersöka samt visualisera de frågor som vi tillsammans kommer framtill under våra samlingsstunder.

Innehåll

Kartläggning av barngrupp

Vi har en barngrupp med arton barn, mellan 1-6 år.

I samtal med barnen har vi kommit fram till att de vill veta mera om vårt solsystem. En fortsättning på vårt tidigare bokstavstem fick vi lära oss mycket om olika länder. Under Nobel veckan uppfann barnen en miljösmart raket och då kom många frågor och funderingar om olika planeter upp. Vi bestämde oss för att fortsätta på deras intresse om rymden så därför planerar vi Astronomi.  Detta kommer att dokumenteras kontinuerligt på avdelningen och i Unikum.

Barnen är väldigt intresserade av att söka och titta på information med hjälp av digitala verktyg.

Arbetssätt

Arbeta oss igenom alfabetet. En ny bokstav presenteras varje vecka. Med hjälp av den söker vi planeter och stjärnbilder som börjar på den bokstaven och bygger upp solsystemet. Vi kommer att tillsammans med barnen bygga upp solsystemet med hjälpa av uppblåsbara planeter som vi ska sätta i taket. När barnen fyller år tar vi reda på vilken stjärnbild barnen är födda i och de får en ballong med sin stjärnbild på. Vi tittar på hur stjärntecknen ser ut i rymden. Varje vecka kommer vi att titta på olika program från UR till exempel Stjärnhuset och andra program om rymden

Alla barn ska få vara med att bygga upp sin kunskapsvägg, vecka för vecka. Vi sätter upp varje ny bokstav. Vi sätter upp bild på planeter och stjärnor på samma vägg. Vi tar reda på vad tyngdlöshet är, elektriska laddningar, Big Bang, Fuglesang, Isaac Newton, rymdraketer, teleskop och austronauter. Lära sig Majas alfabetssång.

Alla barn ska dessutom få plocka geometriska former under samlingen. Matematisk övning.

Under HT-17 och VT-18 jobbar vi oss igenom alfabetet och hela solsystemet.

Vi avslutar temat med en reflektionsvecka tillsammans med barnen och en familjeutflykt till ett passande museum. 

Mål

 • Utvecklar sin förståelse för rymden och vårt solsystem, naturvetenskap.
 • Utvecklar sitt intresse för bokstäver och skriftspråket, språk.
 • Få grundläggande kunskaper i olika former, matematik.
 • Utvecklar sin förståelse av sambandet mellan människan, jorden och universum.
 • Att varje barn känner delaktighet i en demokratisk avdelning, barns inflytande.
 • Känna lust till att utforska omvärlden.
 • Lära känna igen olika planeter och vad de heter.
 • Förstå och lära känna igen begrepp och fenomen som finns i rymden.
 • Att alla får möjlighet att titta tillbaka på årets kunskaper tillsammans under reflektionsveckan för att vi ska kunna veta vad de vill lära sig mer om.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: