Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvärdering och analys av fokusområde Naturvetenskap/Teknik/Miljö, Myran -VT17

Skapad 2017-06-12 09:36 i Bosgårdens pedagogiska enhet - Verksamhetsplaner Mölndals Stad
Förskola
Utvärdering och Analys av fokusområde Naturvetenskap/Teknik/Miljö

Innehåll

Utvärdering: Hur har barnens förståelse ökat? Vad har barnen lärt sig? Hur har vi arbetat för att göra det möjligt för barnen att utveckla sin förståelse/förmåga/intresse för relaterade mål I läroplanen? Uppfylldes målen? Hur kommer det sig? Hur gjorde vi lärandet möjligt för barnen? Hur såg lärmiljön ut?

Under perioden april och maj har vi arbetat med naturvetenskap och teknik. Vi har haft undervisningar i plantering, djur och deras läten samt en undervisning om is och vatten.

Vi upplever att barnen har pratat mycket om plantering och ofta gått fram till deras solrosor för att titta om någonting har hänt och ifall de har växt. De har pratat om att solrosen behöver vatten och sol för att kunna växa. Vi upplever att barnen har fått en ökad förståelse/lärt sig om vad ett frö behöver för att kunna bli en blomma och att deras intresse för träd och växter har ökat. Barnen har ofta på gården plockat blommor och även plockat på vägen till förskolan så att vi skall kunna titta på blommorna på förskolan. Vi upplever att barnens intresse för fåglar har ökat, då barnen ofta vid måltidssituationer tittar ut genom fönstret och uppmärksammar fåglarna och vill prata om vad fåglarna äter och se ifall det finns något fågelbo i träden. Ibland kommer barnen spontant i leken för att berätta att fåglarna äter fågelmat och barnen pratar även vid måltiderna om att den maten vi äter kan inte fåglarna äta, eftersom de äter fågelmat. När vi frågar vad fågelmat är svarar de ofta fågelfrön. Barnen har behållt sitt stora intresse för vatten och berättar för oss spontant att när vattnet är kallt då blir det is och tvärtom, när isen blir varm så blir det vatten.

Vi har delat in barnen i små grupper under alla undervisningar för att barnen skall få större möjlighet att kunna uttrycka sig och komma till tals.

Vår pedagogiska dokumentation på väggarna har gjort att barnen i utbildningen kan titta på bilderna och prata med varandra och även kommit till oss pedagoger och berättat.

Vi har gjort det möjligt för barnen att utveckla sitt lärande och intresse genom att från början göra undervisningsplaneringarna utifrån det vi observerat att barnen visat intresse för och sedan behållt intresset och därmed utvecklat deras lärande genom att fortsätta att diskutera och ställa frågor till barnen och framförallt att svara på deras frågor och undersöka.

Vi har använt oss av smart tvn för att kunna prata mer med barnen om vad de har fått uppleva i undervisningen.

 

Analys: Vad ska vi tänka på till nästa gång? Tänk framgångsfaktorer och utmaningar. Vad kan vi utveckla? Hur? Hur går vi vidare? Hur kan vi använda barnens nya förmågor/förståelse/intressen?

Vi upplever att barnens intresse har ökat för plantering, djur och fysikaliska fenomen. Genom undervisningar som har utgått från barnens intressen och inflytande har vi sett en ökad förståelse inom området. I utbildningen har barnen tagit del av den planerade undervisingen och behållt fokus av naturvetenskap under hela dagen genom att ha barnens solrosen på ett ställe där de kan se och ta på dem under hela dagen samt sätta upp den pedagogiska dokumentationen i det rummet där barnen vistas en stor del av dagen. Detta har skapat en helhet för barnen och gett dem möjlighet att ha en aktiv läroprocess under hela dagen. En framgångfaktor har varit att ta kort på barnen under undervisningen och i utbildningen för att sedan få barnen att reflektera över sitt eget lärande när vi har visat bilden för barnen och frågat vad de ser eller gör på bilden, detta har gett oss möjlighet att dokumentera verksamheten i detta fokusområde. Genom detta har vi fått med barnens inflytande inom området genom att exempelvis låta dem berätta vad dem har upplevt och på så sätt se vilka intressen som uppstått.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: