Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

DE FEM VÄRLDSRELIGIONERNA VT 2017

Skapad 2017-06-12 10:53 i Rydsbergsskolan grundskola Lerum
Grundsärskola 6 – 9 Svenska Samhällsorienterande ämnen
VÄRLDSRELIGIONERNA V 14 Genom att studera exempel från hela världen ska vi lära oss vad religion är, och vilka funktioner religionen fyller för människor med olika trosinriktningar. Vi ska se hur religioner uttrycker och bär upp de kulturer som de är en del av. Vi lär oss om olika världsåskådningar, ritualer, högtider, heliga platser och symboler. Och vi ska försöka förstå varför människor har religioner.

Innehåll

Vi kommer att under några veckor att läsa om de fem världsreligionerna; kristendom, judendom, hinduism, islam och buddhism.

När vi börjar med en ny religion kommer vi att se en kort film olika svenska ungdomar och vi får se hur de praktiserar sin religion och hur den fungerar.

Vi kommer att arbeta med ett grundhäfte som handlar om samtliga fem religioner och vi kommer också att arbeta med ett fördjupningshäfte om varje religion.

Efter varje avslutat kapitel kommer eleven enskilt att sammanställa fakta i form av mindmap eller anteckningar för hand eller via dator.

Vi kommer också att jämföra de olika religionerna.

 

 

Vi kommer att diskutera och arbeta med nedanstående frågeställningar;

 

Varför finns det religoner?

• Varför tror du att det finns religioner?

 • Vad innebär ordet tro?

 

Vad är religion?

• Vad tycker du att religion innebär?

• Vad står order religion för?

 

Världsåskådning

• Vad är en världsåskådning?

• Kan du ge ett exempel på olika världsåskådningar?

• Vilka religioner räknar man som världsreligioner?

 

Religionens funktioner

• Vilka funktioner tycker du att religioner har?

• Varför kan människor behöva dessa funktioner?

• Hur kan religion ena människor?

• Hur kan religion ge upphov till konflikter?

• Vad vet du om korstågen?

• Hur kan religionen ge individuella problem?

 

Ritualer

• Vad är en ritual? Vad kännetecknar en ritual?

• Vilket eller vilka syften har en ritual?

• Ge exempel på några religiösa ritualer du känner till.

 

Religiösa högtider

• Vad kännetecknar en religiös högtid?

• Ge exempel på några religiösa högtider.

 

Vad är moral?

• Vad är moral för dig?

• Vad innebär ordet moral?

• Vad är Den Gyllene Regeln?

 

Gemensamma drag

• Vilka gemensamma drag kan du se hos olika

religioner?

• Vad betyder monoteism? 

• Vad betyder polyteism? 

 

Heliga platser

• Vad kännetecknar en helig plats?

• Vad fyller en helig plats för funktion?

• Hur kan det komma sig att Jerusalem är en helig

plats inom flera religioner?

 

Specialister

• Vad kännetecknar en specialist när man talar om

religion?

• Ge exempel på specialister inom olika religioner.'

 

Symboler

• Vad är en symbol?

• Kan du ge exempel på religiösa symboler?

 

 Allmänna diskussionsfrågor:

• Hur tror du att en människas identitet formas av

religion?

• Har uppväxten någon betydelse när det gäller om

man är troende eller ej? Hur då?

• Hur har kristendomen påverkat det svenska

samhället? Har islam, judendom, hindusim och

buddism påverkat det svenska samhället?

• Vilka positiva sidor finns med religioner?

• Vilka negativa sidor kan du se hos religioner?

• Hur tror du att samhället/världen skulle se ut om det

inte fanns några religioner?

• Vad är en ateist?

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: