Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO åk 2

Skapad 2017-06-12 14:19 i Rönndalsskolan Falun
Planering No - årskurs 2
Grundskola 2 NO (år 1-3)

Undervisningen i No ska syfta till att du utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om naturen.  Du ska också utveckla kunskaper om fysikaliska och kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden.

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska:

 • berätta om årstider och förändringar i naturen.
 • berätta om några av människans kroppsdelar och sinnen.
 • ha kunskap om betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra
 • ge exempel på livscykler hos några djur och växter.
 • utföra enkla undersökningar som handlar om naturen, människan och kraft och rörelse
 • beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

Det här ska vi göra:

 • fältstudier och observationer i närmiljön
 • olika väderobservationer
 • experimentera 
 • olika sorteringsövningar
 • läsa faktatexter och se faktafilmer 
 • dokumentera och skriva egna faktatexter, såväl med penna som på iPad eller dator
 • samtala och diskutera, såväl i grupp som i par
 • arbeta enskilt, i par och gruppvis
 • samtala om skönlitteratur och myter som handlar om naturen och människan. 

I arbetet använder vi "Boken om No".

Detta ska bedömas.

Din förmåga att:

 • beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen och livscykler hos några människor och djur
 • ge exempel på faktorer som påverkar människors kroppar och hälsa
 • samtala om skönlitteratur och myter som handlar om naturen och människan. 
 • visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: