Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vara vänner

Skapad 2017-06-12 14:30 i Racklöfska skolan Åre
Du kommer att få titta på korta filmer ur serien "Vara vänner" skapat av UR. Utifrån dessa arbetar vi gemensam vidare.
Grundskola 2 Svenska som andraspråk Svenska SO (år 1-3)
Hur säger man ifrån när någon är dum? Kan man vara taskig utan att förstå det själv? Vi får se berättelser om empati, kompisskap och mod - det handlar bland annat om att vara ny i klassen, att våga säga ifrån och att hamna utanför. I berättelserna möter vi både mobbningsoffer, förövare och den som passivt ser på. Historierna ser ut att sluta olyckligt ända tills rollfigurerna inser att de kunde ha handlat annorlunda och får chansen att ge berättelsen ett bättre slut. Vad händer när vi backar bandet och låter alla som är med vara lite schystare, och lite modigare?

Innehåll

Syfte

Ge barnen olika strategier till hur man kan lösa en konflikt. Se olika möjligheter. Hur är man en bra kompis?

Bedömning

Jag kommer att bedöma om du kan berätta om budskapet i filmerna samt ge förslag på hur situationerna kan lösas. 

Arbetssätt

Du kommer att få titta på korta filmer ur serien "Vara vänner" skapat av UR. Vi har gruppdiskussioner efter varje avsnitt.

Vi kommer att ha Kompissamtal varje vecka hela läsåret.

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  Sh  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  Sh  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: