Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik, år 4-5.

Skapad 2017-06-12 15:10 i Jutarumsskolan Halmstad
Teknikutvecklingens faser.
Grundskola 4 – 5 Teknik
Vi följer uppfinningens väg från tanke till produkt.

Innehåll

Syftet med arbetsområdet:

Syftet med arbetsområdet är att eleverna ska få en inblick i, samt en förståelse för, vägen från tanke till färdig produkt.  

Förmågor vi tränar på:

• identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar.

• använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.

• analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Ur kursplanen:

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt, samt bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om teknikens historiska utveckling för att de på så sätt bättre ska förstå dagens komplicerade tekniska företeelser och sammanhang och hur tekniken påverkat och påverkar samhällsutvecklingen.

Centralt innehåll för årskurs 4-6:

Bedömning

När du har arbetat med det här området ska du visa att du kan:

 • identifiera olika behov samt beskriva och ge exempel på några enkla tekniska lösningar i vardagen som löser dessa behov.
 • på ett enkelt sätt använda dig av områdets olika begrepp.
 • diskutera och analysera teknikens utveckling genom tiderna.

 

 

 

Arbetssätt och aktuella begrepp

Vi kommer att:

 • ta reda på elevens förkunskap och intresse inom området.
 • arbeta både enskilt, i par/grupper och alla tillsammans.
 • söka information på internet.
 • titta på filmer bland annat från UR.
 • diskutera och resonera kring arbetsområdet.

Aktuella begrepp för arbetsområdet:

behov, lösning, produkt, marknadsföra, offentliggöra, patent, innovativt.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: