Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO - Vårt samhälle

Skapad 2017-06-12 15:26 i Hannaskolan Grundskolor
Under år 2 jobbar vi med vårt samhälle där vi lever och bor. Vi kommer att lära oss vad ett samhälle är, vilka viktiga samhällsfunktioner som ingår i samhället och några olika yrken i samhället. Eleverna ska få en viss förståelse för miljöarbete såsom sopsortering och återvinning.
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Vi kommer att jobba med vårt samhälle där vi lever och bor. Eleverna kommer bland annat att få kunskap om viktiga samhällsfunktioner, om olika yrken och få kunskap om miljöarbete i närområdet.

Innehåll

Övergripande mål

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Ämnesmål

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Ämnesinnehåll

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Konkretiserade mål

Det innebär att du ska

Kunna beskriva några viktiga samhällsfunktioner t.ex. sjukvård, räddningstjänst, skola m.m.
Kunna benämna några yrken och beskriva deras funktion i samhället.
Kunna berätta om några aktuella samhällsfrågor i olika medier.
Vara bekant med miljöarbete i närområdet såsom miljöstationer.
Vara bekant med hur klassråd genomförs.

Arbetssätt

Vi kommer att samtala, läsa och titta på film.
Vi kommer att jobba med enklare arbetsuppgifter inom områdena samhällsfunktioner och miljö.
Vi kommer träna på att skriva tankekartor och att skriva faktatext.
Vi kommer att få besök från Tekniska förvaltningen som pratar om miljö, sopsortering och återvinning och andra vuxna som berättar om sina yrken.
Vi kommer att träna på att samarbeta i mindre grupper.

Bedömning

Du ska visa dina kunskaper genom att...

Vara delaktiga på lektionerna och göra de arbetsuppgifter vi jobbar med under lektionerna.
Genomföra arbetsuppgifter enskilt och tillsammans med andra.
Visa i samtal att du har berikats med kunskap inom området.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: