Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion - De abrahamitiska religionerna - Judendom, Kristendom och Islam 7D1/D2 HT 17

Skapad 2017-06-12 18:38 i Torpskolan Lerum
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Arbetsområdet om världsreligionerna Judendom, Kristendom och Islam.

Innehåll

1. Namn på arbetsområde eller tema

De abrahamitiska religionerna. Judendom, Kristendom och Islam.

 

2. Arbetssätt

 • Genomgångar, diskussioner och eget arbete med olika grad av styrda uppgifter inför skrivuppgiften.
 • T.ex. Genomgångar om religionernas uppkomst och centrala tankegångar.
 • Läsning om religionernas högtider och konkreta handlingar.
 • Filmer som behandlar innehållet i religionerna. Dessa är viktiga då de ger viktiga breddningskunskaper som är bra när man ska resonera.
 • Sammanfattningar och skrivande för att öva (detta är skrivuppgiften men även som förberedelser inför provet).

3. Bedömning

Ni ska visa vad ni lärt er med hjälp av en skrivuppgift och ett prov.

 

1. Inlämning skriftligt individuellt vecka 38 fredag 7D2 och torsdag 7D1. (Delat dokument i google-drive. Länk i uppgifter här på Unikum) Ni hittar uppgiften under fliken "uppgifter".

 

2. Prov vecka 39 onsdag 7D2 och torsdag 7D1. (Har du behov av särskild redovisningsform och inte tidigare har överenskommelse om sådan bör du diskutera denna med mig senast veckan innan provet)

Kunskaper om följande krävs:

 • Centrala tankegångar (t.ex. levnadsregler, gudar etc)
 • Urkunder (heliga böcker)
 • Konkreta religiösa uttryck och handlingar (högtider)


  (Den individuella uppgiften har en mer utförlig lista vad dessa kunskaper innebär då du sammanställde en av religionerna med hjälp av den)

Kring dessa kunskaper behöver man följande förmågor:

 • Beskriva
 • Visa samband
 • Resonera
 • Jämföra

4. Material:

Understruket material är kortare/grundmaterial och det andra behöver du om du ska klara de högre betygsnivåerna. Materialet i SLI är filmer. Utöver detta kan du även använda SO:s material i inläsningstjänst ILT.

 

Judendomen:
A) So:s Religion s. 16-23 och s.154-180

B) SLI: http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V5484
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V5336

C) Religionsfröknarna: http://religionsfroknarna.se/?page_id=8

 

Kristendomen:

A) So:s Religion s. 24-33 och s.186-227

B) SLI: http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V5481

C) Religionsfröknarna: http://religionsfroknarna.se/?page_id=20

 

Islam:

A) So:s Religion s. 34-41 och s. 228-257

B) SLI: http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V5483
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V5142

C) Religionsfröknarna: http://religionsfroknarna.se/?page_id=18

Uppgifter

 • Sammanställning Religion HT17

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9

Matriser

Re
Religion år 7-9

E - Kunskapskrav
C- Kunskapskrav
A - Kunskapskrav
Kunskaper
 • Re  E 9
 • Re  C 9
 • Re  A 9
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna.
Centrala tankegångar
 • Re  E 9
 • Re  C 9
 • Re  A 9
Eleven kan beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven kan förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Jämförelse
 • Re  E 9
 • Re  C 9
 • Re  A 9
Eleven för enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Eleven för utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Eleven för välutvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: