Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på matematik. Kapitel 5: Beräkningar decimaltal

Skapad 2017-06-12 20:45 i Herrestadsskolan Uddevalla
Grundskola 5 Matematik
Beräkningar decimaltal i de fyra räknesätten, subtraktion, addition, division och multiplikation.

Innehåll

I det här kapitlet kommer du att få jobba med huvudräkning, överslagsräkning och uppställning med decimaltal. Du kommer att få göra beräkningar med de fyra räknesätten: addition, subtraktion, multiplikation och division. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
    Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik år 4-6

Matematiska metoder

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
  • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
Aritmetik
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik med mycket gott resultat.

Redovisning av kunskap

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
  • Ma   föra och följa matematiska resonemang, och
  • Ma   använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Redovisa med hjälp av matematiska uttrycksformer
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: