Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jr Fysik, Elektricitet, år 4-5(vt-17)

Skapad 2017-06-12 21:45 i Jutarumsskolan Halmstad
Elektricitet
Grundskola 4 – 5 Fysik
Var tar elektriciteten vägen när vi släcker lampan? Elektricitet är inget vi kan se med ögat men vi kan se att den kan få lampor att lysa, maten att koka och datorn att fungera. Vi kan endast känna elektriciteten genom små stötar och detta kan i vissa fall vara farligt. All elektricitet går inte genom sladdar utan elektricitet skapar även blixtar och får håret att stå när vi åker i en rutschkana.

Innehåll

Syftet med arbetsområdet:

Syftet med arbetsområdet är att skapa förståelse för hur elektricitet fungerar och hur vi använder oss av elektricitet i vår vardag.  

Förmågor vi tränar på:

 •  att använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som gäller energi, teknik, miljö och samhälle
 • använda fysiken begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Ur kursplanen:

 • Undervisningen i ämnet fysik ska ge eleverna möjlighet att få kunskap om elektricitet och dess användning samhället men även utveckla en förtrogenhet med fysikens begrepp.
 • Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtala om, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll.

Centralt innehåll för årskurs 4 - 6:

Fysik:

 • Fysiken och vardagslivet Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
 • Fysiken och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.

Arbetssätt och aktuella begrepp

Vi kommer att:

 • ta reda på elevernas förkunskaper och intresse inom området.
 • tänka själv, samtala i grupp, sammanfatta gemensamt, EPA-modellen.
 • titta på filmer om hur en ficklampa fungera och olika kopplingar därefter skriva gemensamma sammanfattningar eller återberätta med hjälp av stödanteckningar. 
 • rita, förklara och resonera kring elektriska kretsar både enskilt och i grupp. 
 • berätta, beskriva och förklara statiska elektricitet.

Aktuella begrepp för arbetsområdet:

Atom, elektroner, sluten krets, positiv och negativ laddning, ledande material, isolator, serie- och parallellkoppling, ström, urladdning, statisk elektricitet, elektrisk ström. 

Bedömning:

Bedömningen i området elektricitet kommer att fokusera på att eleverna ska kunna se samband mellan olika fenomen. Bedömningen kommer även grunda sig i hur väl eleverna känner till de fysiska begreppen kopplade till elektricitet, men även på elevernas enkla dokumentationer kring moment i ellära. Eleverna kommer även bedömas när de för resonemang kring olika elektriska kretsar samt dess kopplingar vid olika tillfällen. Bedömning kommer att ske både i grupp men även enskilt beroende på uppgift.

 När du har arbetat med det här området ska du visa att du kan:

 • använda, beskriva, förklara de aktuella begreppen för arbetsområdet,
 • genomföra enkla undersökningar av elektriska kretsar,
 • ha kännedom om material som leder ström och som inte gör det.
 • vara medveten om elektricitets användningsområden och om elsäkerhet

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: