Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP NO/Fysik Krafter och rörelser för år 5 på Lerbäckskolan 17/18

Skapad 2017-06-13 00:35 i Lerbäckskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
PP behandlar ämnesområdet fysikaliska företeelser inom Krafter och rörelser och vänder sig till åk5, vt eller åk6.
Grundskola 5 – 6 Fysik
Tycker du om rörelse? Har du varit utsatt för krafter? Varför skulle du kunna hoppa högre på månen än vad du kan på jorden? Vad påverkar en hastighet om man mäter hur fort någon tex springer eller cyklar? Kan man säga att balansen finns någonstans? Vem var och vad är Newton? Detta är några av de frågor du kommer kunna fundera ut svaret på efter att vi är klara med ämnesområdet 'Krafter och Rörelser'.

Innehåll

Syfte och mål

 • Genom undervisningen ska du få möjlighet att ställa frågor om fysikaliska företeelser och sammanhang utifrån dina upplevelser och aktuella händelser.

 • Du ska få öva dig i att inhämta information genom att lyssna på lärare, dina klasskompisar samt rörlig media, såväl som genom egna erfarenheter och skrivna texter.

 • Du ska också få förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av de olika faktakällorna vi använder på lektionerna samt utifrån de fenomen vi testar tillsammans på lektionerna.

 • När du diskuterar och skriver svar på frågor ska du använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara de fysikaliska sambanden i naturen och samhället.

 • Efter det här arbetsområdet ska du kunna:

  Krafter och rörelser i vardagssituationer. Namn och hur de  påverkar varandra och olika föremål. Du ska till exempel kunna förklara hur de upplevs och kan beskrivas vid cykling och andra händelser.

  Begrepp vi arbetar med:  hastighet, accelerera, retardera, kraft, newton, olika namn på krafter, kraftpil, kraft-modeller, riktning, motverkande krafter, gravitation, tröghet,  tyngdpunkt, jämvikt, balans, stödyta, friktion, Galieo Galilei, fritt fall, kaströrelse.

 

Arbetsgång

 • Du kommer få genomgångar och se på filmer som tar upp fakta om fysikaliska företeelser och sammanhang. I samband med detta kommer du även få prova olika teorier i verkliga händelser.
 • Under filmerna ska du skriva ner begrepp som du tycker hör till ämnet krafter och rörelser, samt begrepp eller ord som är nya för dig och du behöver få förklarat. På detta sätt ska du få öva dig i att lyssna och sortera ut viktig information, samt befästa fakta om ämnesområdet.
 • Utifrån genomgångar och filmer kommer du få föra diskussioner i par kring det du skrivit ner, sett, hört och provat.
 • Du kommer inför provet även få frågor att besvara med hjälp av det vi sett tillsammans på projektorn (texter och rörlig bild), samt kapitlet om Krafter och rörelser i läroboken (s. 148-157, Utikik FyKe 4-6, gleerups utbildning AB),  
 • Genom skrivande och diskussioner kommer språket vara genomgående för att befästa nya kunskaper inom detta arbetsområde.  


Hur du visar vad du lärt dig

 • I diskussioner på lektionerna kommer du ha möjlighet att visa hur dina kunskaper kring krafter och rörelser utvecklas från lektion till lektion, samt vilka tankar, frågor och resonemang de väcker kring fenomen du upplevt.
 • I ditt arbete med att skriva svar på frågor visar du att du kan använda dig av dina kunskaper samt söka information där du saknar kunskaper / inte minns.
 • Dina resultat på ett avslutande prov visar slutligen vilka fysikaliska begrepp, modeller och teorier du förstår och kan använda för att beskriva och förklara sambanden i naturen och samhället mellan olika fenomen som påverkas av fysikområdet krafter och rörelser.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: