👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De fyra räknesätten åk 5

Skapad 2017-06-13 07:21 i Mörrums skola Karlshamn
Grundskola 4 – 6 Matematik
De fyra räknesätten Metoder, begrepp, kommunikation, resonemang och problemlösning.

Innehåll

Kursplanens syfte

Du ska utveckla - konkretisering av syftet

Undervisning/arbetssätt

# Förtest

# Gemensamma genomgångar och diskussioner

# Genomgångar i smågrupper eller enskilt.

# Enskilt arbete

# Arbete i par

# Grupparbete

# Arbete i helklass (hela gruppen)

# Spela spel där vi tränar begrepp, kommunikation och resonemang. 

# Test i slutet av temat

 

 

Kommer att bedöma/dokumentation

Se matris

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Taluppfattning Matematikmatris åk 5

Förmåga
1
2
3
4
5
Storleksordna tal
Begrepp
Eleven kan trots stöd inte storleksordna tal.
Eleven kan med stöd storleksordna heltal.
Eleven kan storleksordna heltal och med stöd decimaltal.
Eleven kan storleksordna decimaltal.
Positionssystemet
Begrepp
Eleven kan trots stöd inte positionssystemet när det gäller heltal..
Eleven kan med stöd positionssystemet när det gäller heltal.
Eleven kan positionssystemet när det gäller heltal.
Eleven kan positionssystemet när det gäller heltal och med hjälp när det gäller decimaltal.
Eleven kan positionssystemet när det gäller heltal och decimaltal.
Addition
Huvudräkning addition
Metod
Eleven kan trots stöd inte hitta strategier för huvudräkning i addition.
Eleven kan med stöd hitta strategier för huvudräkning i addition.
Eleven kan hitta strategier för huvudräkning i addition.
Addition
Uppställning utan minnessiffra
Metod
Eleven använder trots stöd inte lämpliga metoder för additionsberi talområde 0 till 10 000.
Eleven använder med stöd lämpliga metoder för additonsberäkningar i talområde 0 till 10 000.
Eleven använder lämpliga metoder för additonsberäkningar i talområde 0 till 10 000.
Addition
Addition med minnessiffra
Metod
Eleven använder trots stöd inte lämpliga metoder för additonsberäkningar med tal med minnessiffra.
Eleven använder med stöd lämpliga metoder för additonsberäkningar med tal med minnessiffra..
Eleven använder lämpliga metoder för additonsberäkningar med tal med minnessiffra.
Addition
Addition med decimaltal
Metod
Eleven använder trots stöd inte lämpliga metoder för additonsberäkningar med decimal tal.
Eleven använder med stöd lämpliga metoder för additonsberäkningar med decimal tal.
Eleven använder lämpliga metoder för additonsberäkningar med decimal tal.
Addition
Addition med decimaltal och minnessiffra
Metod
Eleven använder trots stöd inte lämpliga metoder för additonsberäkningar med decimal tal och minnessiffra.
Eleven använder med stöd lämpliga metoder för additonsberäkningar med decimal tal och minnessiffra.
Eleven använder lämpliga metoder för additonsberäkningar med decimal tal och minnessiffra.
Subtraktion
Huvudräkning subtraktion
Metod
Eleven kan trots stöd inte hitta strategier för huvudräkning i subtraktion.
Eleven kan med hjälp hitta strategier för huvudräkning i subtraktion.
Eleven kan hitta strategier för huvudräkning i subtraktion.
Subtraktion
Subtraktion utan att låna
Metod
Eleven använder trots stöd inte lämpliga metoder för subtraktionsberäkningar i talområde 0 till 10 000.
Eleven använder med stöd lämpliga metoder för subtraktionsberäkningar i talområde 0 till 10 000.
Eleven använder lämpliga metoder för subtrtaktionsberäkningar i talområde 0 till 10 000.
Subtraktion
Subtraktion med att låna
Metod
Eleven använder trots stöd inte lämpliga metoder för subtraktionsberäkningar med tal när man behöver låna
Eleven använder med stöd lämpliga metoder för subtraktionsberäkningar med tal när man behöver låna
Eleven använder lämpliga metoder för subtraktionsberäkningar med tal när man behöver låna
Subtraktion
Subtraktion med decimaltal
Metod
Eleven använder trots stöd inte lämpliga metoder för subtraktionsberäkningar med decimaltal.
Eleven använder med stöd lämpliga metoder för subtraktionsberäkningar med decimaltal.
Eleven använder lämpliga metoder för subtraktionsberäkningar med decimaltal.
Subtraktion
Subtraktion med decimaltal och låna
Metod
Eleven använder trots stöd inte lämpliga metoder för subtraktionsberäkningar med decimaltal där man behöver låna.
Eleven använder med stöd lämpliga metoder för subtraktionsberäkningar med decimaltal där man behöver låna..
Eleven använder lämpliga metoder för subtraktionsberäkningar med decimaltal där man behöver låna..
Multiplikationstabellen
Metod
Eleven kan trots stöd inte multiplikations-tabellen.
Eleven kan med stöd multiplikations-tabellen.
Eleven kan multiplikations-tabellen.
Multiplikation
Multiplikation där ena faktorn är ensiffrig och den andra två eller tre siffrig och det inte blir minnessiffror. 232x3
Metod
Eleven kan trots stöd inte ställa upp och räkna uppgiften i en algoritm.
Eleven kan med stöd ställa upp och räkna uppgiften i en algoritm.
Eleven kan ställa upp och räkna uppgiften i en algoritm.
Multiplikation
Multiplikation där ena faktorn är ensiffrig och den andra två eller tre siffrig och det blir minnessiffror. 78x6, 254x3
Metod
Eleven kan trots stöd inte ställa upp och räkna uppgiften i en algoritm.
Eleven kan med stöd ställa upp och räkna uppgiften i en algoritm.
Eleven kan ställa upp och räkna uppgiften i en algoritm.
Multiplikation
Multiplikation där ena faktorn slutar på noll 32x20
Metod
Kan trots stöd inte göra skriftliga uträkningar med heltal där båda faktorerna är flersiffriga och en av dem slutar på 0 32 x 30=
Eleven kan med stöd göra skriftliga uträkningar med heltal där båda faktorerna är flersiffriga och en av dem slutar på 0 32 x 30=
Eleven kan göra skriftliga uträkningar med heltal där båda faktorerna är flersiffriga och en av dem slutar på 0 32 x 30=
Multiplikation
Multiplikation där ena faktorn är ensiffrig och den andra två eller tre siffrig, med decimal och det blir minnessiffror. 4x32,2
Metod
Eleven kan trots stöd inte göra skriftliga uträkningar där den ena faktorn är ensiffrig och den andra två eller tre siffrig, med decimal och det blir minnessiffror.
Eleven kan med stöd göra skriftliga uträkningar där den ena faktorn är ensiffrig och den andra två eller tre siffrig, med decimal och det blir minnessiffror.
Eleven kan göra skriftliga uträkningar där den ena faktorn är ensiffrig och den andra två eller tre siffrig, med decimal och det blir minnessiffror.
Multiplikation
Multiplikation där båda faktorerna är två eller tre siffriga, inga decimaltal. Utan minnessiffror
Metod
Eleven kan trots stöd inte göra skriftliga uträkningar där båda faktorna är två eller tre siffriga, utan decimal och minnessiffror.
Eleven kan med stöd göra skriftliga uträkningar där båda faktorna är två eller tre siffriga, utan decimal och minnessiffror.
Eleven kan göra skriftliga uträkningar där båda faktorna är två eller tre siffriga, utan decimal och minnessiffror.
Multiplikation
Multiplikation där båda faktorerna är två eller tre siffriga, inga decimaltal. Med minnessiffror
Metod
Eleven kan trots stöd inte göra skriftliga uträkningar där båda faktorna är två eller tre siffriga, utan decimal men med minnessiffror.
Eleven kan med stöd göra skriftliga uträkningar där båda faktorna är två eller tre siffriga, utan decimal men med minnessiffror.
Kan göra skriftliga uträkningar där båda faktorna är två eller tre siffriga, utan decimal men med minnessiffror.
Multiplikation
Multiplikation där båda faktorerna är två eller tre siffriga, decimaltal och med minnessiffror
Metod
Eleven kan trots stöd inte göra skriftliga uträkningar där båda faktorna är två eller tre siffriga, med decimal och minnessiffror.
Kan med stöd göra skriftliga uträkningar där båda faktorna är två eller tre siffriga, med decimal och minnessiffror.
Kan göra skriftliga uträkningar där båda faktorna är två eller tre siffriga, med decimal och minnessiffror.
Division
Nämnaren ensiffrig, ingen minnessiffra 4208/2
Metod
Eleven kan trots stöd inte göra divisionsberäkningar med heltal där nämnaren är ensiffrig.
Kan med stöd göra divisionsberäkningar med heltal där nämnaren är ensiffrig.
Kan göra divisionsberäkningar med heltal där nämnaren är ensiffrig.
Division
Nämnaren ensiffrig, med minnessiffra 4208/4
Metod
Eleven kan trots stöd inte göra divisionsberäkningar med heltal där nämnaren är ensiffrig.
Kan med stöd göra divisionsberäkningar med heltal där nämnaren är ensiffrig.
Kan göra divisionsberäkningar med heltal där nämnaren är ensiffrig.
Division
Täljaren och nämnaren slutar på nollor 36000/30
Metod
Eleven kan trots stöd inte göra divisionsberäkningar där nämnaren slutar på en eller flera nollor.
Kan med stöd göra divisionsberäkningar där nämnaren slutar på en eller flera nollor.
Kan göra divisionsberäkningar där nämnaren slutar på en eller flera nollor.
Division
Nämnaren ensiffrig, täljaren är ett decimaltal 652,1/2
Metod
Eleven kan trots stöd inte göra divisionsberäkningar med heltal där täljaren är ett decimaltal.
Kan med stöd göra divisionsberäkningar med heltal där täljaren är ett decimaltal.
Kan göra divisionsberäkningar med heltal där täljaren är ett decimaltal.
Division
Nämnaren ensiffrig, täljaren är inte något decimaltal men kvoten blir ett decimaltal 652/5
Metod
Eleven kan trots stöd inte göra divisionsberäkningar där täljaren är ett heltal men kvoten blir ett decimaltal.
Kan med stöd göra divisionsberäkningar där täljaren är ett heltal men kvoten blir ett decimaltal.
Kan göra divisionsberäkningar där täljaren är ett heltal men kvoten blir ett decimaltal.
Taluppfattning
ental, tiotal, hundratal, tusental, tiondel, hundradel, tusendel, siffra, tal, positionssystemet, tallinje, decimaltecken, ungefär lika med, överslagsräkning
Begrepp
Eleven kan trots stöd inte förklara och använda sig av begreppen.
Eleven kan med stöd förklara och använda sig av begreppen.
Eleven kan förklara och använda sig av begreppen.
Addition
Begrepp Kommunikation & Resonemang
Eleven kan trots stöd inte förklara och använda sig av begreppen term, summa, addition, addera, algoritm
Eleven kan med stöd förklara och använda sig av begreppen term, summa, addition, addera, algoritm
Eleven kan förklara och använda sig av begreppen term, summa, addition, addera, algoritm
Eleven kan förklara och använda sig av begreppen term, summa, addition, addera, algoritm och föra samtalet framåt.
Multiplikation
Begrepp Kommunikation & Resonemang
Eleven kan trots stöd inte förklara och använda sig av begreppen faktor, produkt, multiplicera, multiplikation
Eleven kan med stöd förklara och använda sig av begreppen faktor, produkt, multiplicera, multiplikation
Eleven kan förklara och använda sig av begreppen faktor, produkt, multiplicera, multiplikation
Eleven kan förklara och använda sig av begreppen faktor, produkt, multiplicera, multiplikation och föra samtalet framåt.
Subtraktion
Begrepp Kommunikation & Resonemang
Eleven kan trots stöd inte förklara och använda sig av begreppen term, differens, subtraktion och subtrahera.
Eleven kan med stöd förklara och använda sig av begreppen term, differens, subtraktion och subtrahera.
Eleven kan förklara och använda sig av begreppen term, differens, subtraktion och subtrahera.
Eleven kan förklara och använda sig av begreppen term, differens, subtraktion och subtrahera och föra samtalet framåt.
Division
Begrepp Kommunikation & Resonemang
Eleven kan trots stöd inte förklara och använda sig av begreppen täljare, nämnare, kvot, dividera, division.
Eleven kan med stöd förklara och använda sig av begreppen täljare, nämnare, kvot, dividera, division.
Eleven kan förklara och använda sig av begreppen täljare, nämnare, kvot, dividera, division.
Eleven kan förklara och använda sig av begreppen täljare, nämnare, kvot, dividera, division och föra samtalet framåt.
Problemlösning
Problemlösning 1 steg
Problemlösning
Eleven kan trots stöd inte lösa problem genom att använda de fyra räknesätten. En uträkning
Eleven kan med stöd lösa problem genom att använda de fyra räknesätten. En uträkning
Eleven kan lösa problem genom att använda de fyra räknesätten. En uträkning
Eleven kan lösa problem genom att använda de fyra räknesätten. Eleven hittar på ett effektivt sätt ett bra sätt att lösa problemen. En uträkning
Problemlösning
Problemlösning Flera steg
Problemlösning
Eleven kan trots stöd inte lösa problem genom att använda de fyra räknesätten. Uträkning i flera steg.
Eleven kan med stöd lösa problem genom att använda de fyra räknesätten. Uträkning i flera steg.
Eleven kan lösa problem genom att använda de fyra räknesätten. Uträkning i flera steg.
Eleven kan lösa problem genom att använda de fyra räknesätten. Eleven hittar på ett effektivt sätt ett bra sätt att lösa problemen. Uträkning i flera steg.