Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritidshem hemkunskap

Skapad 2017-06-13 11:44 i Bergaskolan Uppsala
Barnen läser recept tillsammans i par och i grupp sedan samarbetar dem och följer beskrivning för att baka en kaka eller bröd etc.
Grundskola F – 3 Svenska Hem- och konsumentkunskap Matematik
Vi gör eget mellanmål och bakning av olika sorters kakor och bröd.

Innehåll

Egenskaper och färdigheter som aktiviteten förväntas utveckla.

Samarbete, turtagning, läsa instruktioner, få en förförståelse för ett receptets uppbyggnad och tillvägagångssätt.  

Nya kunskaper väcks till liv samt nya intressen skapas med aktiviteten bakning.

Så här kommer vi att arbeta

Eleverna kommer att följa instruktioner (genom att läsa ett recept enskilt eller i grupp). Tillvägagångssättet i receptet får de lösa gemensamt genom att samarbeta i grupp eller individuellt/med sin kompis. Den läraren är med som en stöttning ifall problem skulle uppstå på vägen. Vi kommer att göra eget mellanmål, baka olika sorters av kakor samt bröd.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas samt vanliga ord och begrepp för bakning och matlagning.
  Hkk  1-6
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  Hkk  1-6
 • Planering och organisering av arbetet vid tillagning av måltider och andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  1-6
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett säkert sätt.
  Hkk  1-6
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  1-6
 • Olika verktyg som stöd för planering av varierade och balanserade måltider samt hur måltider kan fördelas över en dag.
  Hkk  1-6
 • Måltidens betydelse för gemenskap.
  Hkk  1-6
 • Återvinning i hemmet och i närområdet och hur den fungerar.
  Hkk  1-6
 • Olika mattraditioner, till exempel vid firande av högtider.
  Hkk  1-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: