Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknikutmaningen 2017

Skapad 2017-06-13 12:20 i Linehedsskolan Halmstad
Grundskola 3 Teknik
Du skapar ett hjälpmedel för äldre som stöd i deras vardag.

Innehåll

Syfte

Eleven identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion. Eleven identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar

 Förmåga i fokus:

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar.

 

Centralt innehåll:

Tekniska lösningar

 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder och fysiska modeller

 

Konkretisering av målen:

Tekniska lösningar

Eleven kan ge exempel på en mekanisk lösning som har ett speciellt syfte, samt använda enkla och begrepp i samtal om tekniska lösningar.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

Eleven ger förslag på en mekanisk lösning och göra en enkel fungerande fysisk modell.

 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder och fysiska modellen

 

Bedömning

Bedömningen sker under arbetets gång och projektet avslutas med en utställning på Halmstad Arena.

 

Genomförande/

Vi kommer att arbeta i grupper med att tillverka en prototyp av ett hjälpmedel till äldreomsorgen. Prototypen som ska innehålla en vevaxel. Vi kommer att åka på studiebesök till Phonak. Du och din grupp ska göra en enkel skiss över er konstruktion samt fundera ut vilket material som behövs. Vi kommer att titta på filmer på goda exempel och Komtek kommer till skolan och visar på olika material och hjälper oss att komma igång med projektet. Gruppernas prototyper visas upp på Attendo Andersberg.

Matriser

Tk
Teknikutmaningen 2017

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Dokumentation och skiss
Göra en skiss och en ritning.
 • Tk  E 6
Jag kan visa med en enkel skiss och text hur jag ska arbeta.
Jag kan visa med en skiss och en enkel ritning, med stöd av pedagog, hur min prototyp ska se ut.
Jag kan visa med en skiss och en enkel ritning hur min prototyp ska se ut.
Utarbeta en lösning på ett problem
Konstruera en prototyp.
 • Tk  E 6
Jag kan ge förslag på en mekanisk lösning och göra en enkel fungerande fysisk modell.
Jag kan ge flera förslag på mekaniska lösningar och ompröva mina förslag samt göra en utvecklad fungerande fysisk modell.
Tekniska lösningar
t.ex. vevaxel.
 • Tk  E 6
Jag kan ge exempel på en mekanisk lösning som har ett speciellt syfte.
Jag kan ge flera exempel på mekaniska lösningar som har ett speciellt syfte. Jag kan med teknikens begrepp beskriva hur den valda mekaniska lösningen fungerar och beskriva hur några ingående delar samverkar för att uppnå min önskade funktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: