Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia - Vikingatiden (utan matris)

Skapad 2017-06-13 13:01 i Toråsskolan 4-9 Skall avslutas Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 4 – 5 Historia
Vikingatiden

Innehåll

Syfte


Centralt innehåll


Begrepp

 Arkeolog, runa, ätt, hövding, smedja, träl, plundring, hantverkare, helig plats, vindöga, Birka, asar, blota/offra, Valhall, Midgård, Asgård, fornnordiska, missionär

Arbetssätt

 Vi kommer att arbeta med texter och övningar samt se filmer om vikingatiden. Vi kommer även tillverka vikingaspel under bildlektionerna samt gå en tipspromenad om nordisk mytologi.

Planering

 Arbetsområdet är uppdelat enligt följande:

 1. Repetition av forntiden
 2. Introduktion av vikingatiden
 3. Livet i vikingabyn
 4. Vikingarnas resor
 5. Historiska källor
 6. Asatron
 7. Slutet av vikingatiden
 8. Samtidigt ute i världen

 

För material: se lärloggen.

Bedömning

 Lektioner, vikingaspel, utvärdering, tipspromenad.

Se matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: