Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De tio kompis böcker

Skapad 2017-06-13 13:37 i Gemensamt Helianthus Dibber Sverige AB
Förskola
Alla barn har rätt att bli sedda, alla barn har rätt att känna trygghet samt alla barn har rätt att säga sitt. Kanin och Igelkott ger barnen redskap och möjligheter att hantera svåra situationer som dem hamnar i på förskolan, i hemmet, med kompisar eller ute på gården. Kanin och Igelkott speglar situationer som barn ofta hamnar i och visar dem hur man kan lösa, känna och hantera dessa händelser.

Innehåll

 


BAKGRUND
Alla barn har rätt att bli sedda, alla barn har rätt att känna trygghet samt alla barn har rätt att säga sitt. Kanin och Igelkott ger barnen redskap och möjligheter att hantera svåra situationer som dem hamnar i på förskolan, i hemmet, med kompisar eller ute på gården. Kanin och Igelkott speglar situationer som barn ofta hamnar i och visar dem hur man kan lösa, känna och hantera dessa händelser.

 

Böckerna vi kommer att utgå ifrån är:
Lyssna på varandra och komma överens
Dela med sig
Samarbeta
Vänta på sin tur
Säga förlåt
Visa känslor
Sprida glädje
Säga stopp
Lugna ner sig

 

METOD - GENOMFÖRANDE
Vi kommer att arbeta med en bok åtgången. Vi kommer att läsa böckerna tillsammans med barnen, därefter kommer vi att samtala kring den aktuella boken.

Några frågor som kommer att diskuteras är: varför är det bra att ha ett eget namn? Vilket land är du född i?  Får du vara med och bestämma ibland?

Vi kommer även att utföra aktiviteter som Kanin och Igelkott är med om i böckerna, så som massagepizza, rita baklänges, så här ser jag ut när jag är glad och vad gör mig glad.

Vi kommer belysa att alla barn har lika värde, rätt till skola och rätt att känna trygghet.

Vi kommer att ha lika stort ansvar att utföra detta arbete med barngruppen på avdelningen samt för den enskilda dokumentationen. Vi kommer att försöka arbeta med Kanin och Igelkott en gång i veckan och i en del moment flera ggr.

 
MÅL

Vi vill att dem ska få möjlighet att kunna hantera sina känslor och känna att det är okej att vara den man är och att alla är olika.

Vi vill även att barnen skall få en ökad förståelse för vad dem har rätt till i samhället, så som skola, vård samt äta mat.

 

 

DOKUMENTATION
Vi kommer att dokumentera med hjälp av samlingar, observationer, foto och intervjuer.

Vi kommer även att dokumentera på unikum med bilder.

Vi kommer att föra samtal i helgrupp.

Vi kommer att dokumentera i bloggen samt i barnets enskilda lärloggar.

 

 

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING
Vi kommer att utvärdera vårt arbete vid läsårets slut. Vi kommer att utvärdera tillsammans i arbetslaget. 

Igelkott ger barnen redskap och möjligheter att hantera svåra situationer som dem hamnar i på förskolan, i hemmet, med kompisar eller ute på gården. Kanin och Igelkott speglar situationer som barn ofta hamnar i och visar dem hur man kan lösa, känna och hantera dessa händelser.

 

Under denna termin ska vi få in ”De tio kompis böckerna” i våra olika målområden så som matematik och natur.

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
    Lpfö98 Rev. 2016
  • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: