Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Statistik år 5

Skapad 2017-06-13 14:34 i Tallbackens Freinetskola Freinet
Vi kommer att arbeta med statistik
Grundskola 5 Matematik
Mycket av den information som möter oss i vardagen är statistisk information. Det kan vara idrottsresultat, privatekonomiska kalkyler eller geografisk data. Statistik kan presenteras på en mängd olika sätt och kan den används ibland för att vilseleda. Det är därför centralt att ha kunskaper om statistik för att kunna tolka, bedöma och värdera olika typer av information.

Innehåll

Arbetsområde:

I detta arbetsområde kommer du att få arbeta med statistik. Vi kommer att lära oss om olika diagram och hur man gör frekvenstabeller och diagram, både för hand och med hjälp av ditt lärverktyg. Du kommer också att lära dig att använda tre olika lägesmått, medelvärde, median och typvärde. 

 

Mål

När du har arbetat med den här kapitel ska du kunna:

 •  genomföra en undersökning och redovisa den med hjälp av ett diagram och frekvenstabell.
 • använda och veta vad de matematiska begreppen medelvärde, median och typvärde betyder. 
 • tolka olika slags diagram.

 

Arbetssätt

Vi skall

 • ha gemensamma genomgångar
 • arbeta i matematik boken
 • ha praktisk arbete
 • ha samtal och diskutioner kring ämnet

 

Bedömning:

Du bedöms efterdin förmåga att:

 •   göra en enkel statistisk undersökning.
 •  använda olika slags diagram, tex stapeldiagram, linjediagram och cirkeldiagram.
 • kunna räkna ut medeltal, typvärde och median. 
 • använda matematiska begrepp i rätt sammanhang.
 • tolka olika slags diagram.
 • Du avslutar området med att göra en egen statistisk undersökning, där du presenterar ditt resultat med hjälp av en tabell, lämpligt diagram och beräknar olika lägesmått om det är möjligt.

 

Du har möjlighet att visa vad du kan vid:

 • samtal och diskutioner
 • genomgångar
 • och på sluttest 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Statistik åk 5

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Linje- och stapeldiagram
Avläsa och rita linje- och stapeldiagram
Du kan avläsa och rita linje- och stapeldiagram med stöd av lärare och med tillfredsställande resultat.
Du kan avläsa och rita linje- och stapeldiagram till stor del på egen hand och med gott resultat.
Du kan avläsa och rita linje- och stapeldiagram på egen hand med säkerhet och med mycket gott resultat.
Cirkeldiagram
Avläsa och tolka cirkeldiagram och förstå kopplingen till enkla tal i bråkform och eller procent
Du kan avläsa och tolka cirkeldiagram och förstå kopplingen till bråk med stöd av lärare och med tillfredsställande resultat.
Du kan avläsa och tolka cirkeldiagram och förstå kopplingen till bråk till stor del på egen hand och med gott resultat.
Du kan avläsa och tolka cirkeldiagram och förstå kopplingen till bråk på egen hand med säkerhet och med mycket gott resultat.
Lägesmått
Beräkna: medelvärde, typvärde och medianen
Du kan beräkna medelvärde med stöd av lärare och med tillfredsställande resultat.
Du kan beräkna medelvärde till stor del på egen hand och med gott resultat.
Du kan beräkna medelvärde på egen hand med säkerhet och med mycket gott resultat.
Tillvägagängssätt
Förklara hur du tänker
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget."
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget."
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget."
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: