Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Friluftsliv och orientering

Skapad 2017-06-13 14:56 i Vattholmaskolan Uppsala
Planering för orientering och friluftsliv
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Vi skall arbeta med orientering i olika former inomhus och utomhus. Vi kommer även att arbeta med friluftsliv där vi kommer att vistas i skogen.

Innehåll

Vad som kommer att bedömas:

 • Hur du deltar i lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljö.
 • Om du kan några regler i allemansrätten
 • Vilken säkerhet du visar när du orienterar i bekanta miljöer, med hjälp av kartor

Hur ska vi lära oss detta?

 • Vi kommer att rita och måla karttecken och prata om kartans färger.
 • Vi går igenom och övar att hålla kartan rätt efter verkligheten. Vi lär oss att passa kartan
 • Vi tränar att läsa och följa kartan genom att göra olika orienteringsövningar
 • Samtala om vägval, hur det gick, kan man göra på något annat sätt mm
 • Friluftsliv testar vi på olika praktiska moment med allemansrätten i åtanke och lekar i skog

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

 • Du ska få förståelse för hur en karta är uppbyggd.
 • Du ska få lära dig karttecken och kartans färger.
 • Du ska få träna och lära dig att hålla kartan rätt efter verkligheten=passa kartan.
 • Du ska få träna och lära dig att läsa kartan och följa säkra "ledstänger" på kartan.
 • Du ska få träna och lära dig att hitta till olika kontrollpunkter med kartans hjälp.
 • Du ska få röra dig i olika utemiljöer.

Hur du får visa vad du kan:

 • Praktiskt genomförande på lektionerna.
 • I slutet av perioden får du visa det du har lärt dig genom att markera olika ställen på en karta, där du befinner dig.
 • Du får också muntligt eller skriftligt visa att du kan några regler i allemansrätten.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  E 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  C 6
 • Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  C 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  A 6
 • Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  A 6

Matriser

Idh
Kunskapskrav - friluftsliv och orientering

Friluftsliv och orientering

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Friluftsliv
Elevens förmåga att delta i olika friluftsaktiviteter.
Har ej deltagit/behöver utvecklas vidare.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Orientering
Elevens förmåga att orientera med hjälp av karta och kompass.
Har ej deltagit/behöver utvecklas vidare.
Eleven kan med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Eleven kan med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Eleven kan med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: