👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Room on the broom

Skapad 2017-06-13 15:02 i Almtunaskolan Uppsala
Grundskola 4 – 5 Engelska
Iggety, ziggety, zaggety, ZOOM!

Innehåll

I det här arbetet utifrån vi ifrån boken Room on the Broom av Julia Donaldson och Axel Scheffler. Vi kommer också att se serien Me and my pet.

Förmågor du kommer att få träna på att

 • tala och samtala på engelska
 • använda olika strategier för att förstå tydligt talat engelska
 • använda olika strategier för att göra dig förstådd när du talar engelska

Mål med arbetet

Du ska kunna:

 • beskriva ett djur eller en person gällande utseende, vad den tycker om och hur den lever
 • föra ett enkelt samtal som handlar om dig själv, något du varit med om och vad du tycker om
 • använda dig av bilder och bekanta ord för att förstå tydligt talat engelska om ämnen du känner till
 • känna igen flera vanliga ord på engelska

Ord

Vi kommer möta och träna på många engelska ord och göra egna ordlistor tillsammans.

Arbetssätt 

Vi kommer att utgå från boken Room on the Broom. När vi läser boken kommer vi:

 • använda oss av bilderna för att fördjupa förståelsen
 • lyssna på läraren som använder kroppsspråk och rösten för att förstärka förståelsen
 • inte läsa hela boken på en gång utan stanna upp och titta på bilderna och säga vad vi ser (på engelska). Ping pong-prat om bilderna. "I see...". 
 • låta det ta tid att läsa boken. Några sidor i taget per lektion och repetera varje lektion.
 • upprepa det läraren läser
 • skuggläsa (läsa samtidigt som läraren)
 • samtala om det vi ser och vad som händer i boken 
 • samla rimord och uppmärksamma hur de stavas

Efter att vi läst boken flera gånger om kommer vi:

 • följa klassens intresse och arbeta vidare. Det kan t.ex. vara att ta reda på mer fakta om ett visst djur eller att hitta på en ny saga med samma karaktärer.
 • hitta på bakgrundshistorier till djuren, familj, hem osv.
 • dramatisera delar av boken med hjälp av gosedjuren eller själva ta rollerna i boken
 • göra egna små pjäser och ha samtal med hjälp av gosedjuren och fingerdockor
 • sjunga sånger som hör till boken och karaktärerna.
 • lyssna på en inläst version av boken.
 • titta på filmen Room on the Broom.

Förutom att läsa boken kommer vi att:

 • läsa faktatexter som handlar om olika djur
 • titta på enkla filmer om husdjur på engelska
 • titta på och samtala om bilder på djur och magi
 • träna vidare på orden från boken och från filmerna vi ser genom till exempel memoryspel

IKT i undervisningen sker genom:

 • att du får spela in din röst när du talar engelska
 • att du och din grupp får spela in korta dialoger med fingerdockor och klippa ihop det till en film
 • egna idéer kopplat till temat

Så kommer du vara med och påverka undervisningen - delaktighet och inflytande

 • genom att vi följer klassens intresse i hur arbetet fortsätter efter att boken är läst
 • kooperativa arbetssätt 
 • du får välja vad och hur du ska göra din dramatisering

 Så kommer du få visa din kunskap - bedömning

Formativ bedömning

 • observationer och samtal under lektionerna

Summativ bedömning

 • din dramatisering/egna pjäs

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6