👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Friluftsliv åk 6

Skapad 2017-06-14 05:19 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 6 Idrott och hälsa
Vi kommer under två veckor arbeta med området friluftsliv som innefattar stormköket, elden, tältet och vindskyddet, samt allemansrätten. Lektionerna kommer vara både teoretiska och praktiska.

Innehåll

Bedömning: Du kommer bedömas kontinuerligt under lektionerna, samt med ett teoretiskt prov som ska lämnas in enskilt. Bedömningen kommer redovisas i planeringen senast två veckor efter genomfört prov  

Tidsplan: Vi kommer arbeta med detta område V 38-39

Lektionsplanering:
Lektion 1 - Film och diskussion allemansrätten - Teori
Lektion 2 - Elden, Tältet - Teori, Praktik
Lektion 3 - Stormköket - Teori, Praktik
Lektion 4 - Teoretiskt prov, Idrottssalen (Google formulär)

Arbetssätt och Undervisning:
- Föreläsning
- Praktiska moment
- Film (Google Classroom)
- Texter (Google Classroom)  

Språkmål: Att förstå och läsa faktatexter samt instruktioner. Resonerande samtal. 

Begreppslista

 • Pagod
 • Nying
 • Jägareld
 • Fridlyst
 • Boningshus

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  E 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  C 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  A 6

Matriser

Idh
Friluftsliv

F
E
C
A
Bedömning
Eleven har ej uppnått målet för E i bedömning
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.