Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygga en kulbana

Skapad 2017-06-14 08:46 i Gunnesboskolan F-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 4 – 5 Teknik
Tänk, planera, klura och bygg - en kulbana. Med hjälp av olika material ska ni förflytta en kula längs en bana, med både uppförbackar och nerförbackar, och kanske till och med en loop? Låt fantasin flöda och pröva vad som fungerar.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du får möjlighet att utveckla följande förmågor:

- använda din kreativitet och planera ett arbete utifrån dina egna idéer 

- genomföra din plan i ett konstruktionsarbete

- värdera dina lösningar och ompröva/utveckla dem under arbetet för att få en bättre och mer hållfast konstruktion

- resonera om ditt arbete och om ditt resultat

- dokumentera (skiss, film, foto etc)

- förståelse för friktion och gravitation i konkreta situationer

- förståelse för olika materials egenskaper och hållfasthet

Bedömning - vad och hur

 Se matris för bedömning av konstruktionsarbetet.

Jag kommer även att i samtalen lyssna på din förståelse av gravitation och friktion, samt hur du resonerar om lämpliga material för bygget.

Undervisning och arbetsformer

Under en vecka kommer du att få genomföra arbetet "kulbana" i grupp med kamrater. 

Ni ska planera och bygga en kulbana som fungerar från start till mål. Det ska finnas lite "hinder" på vägen, t.ex. en uppförbacke, en loop eller ett hål i banan. 

Under tiden som ni bygger ska ni fundera över om det finns andra och bättre lösningar för er bana och ni ska dokumentera arbetet genom att fotografera under tiden. 

När banan är klar ska ni filma kulans väg och berätta om vad som vad svårt och hur ni hanterade de problem som uppstod. 

Alla elever i gruppen ska vara delaktiga i båda arbetet, samtalen och dokumentationen. 

Till ert arbete finns rör, toarullar, slang, papper, tejp och lite annat material samt verktyg.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 6
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 6

Matriser

Tk
Konstruktionsarbete

Konstruktioner

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Göra en plan
 • Tk  A 6
Du har gjort en enkel ritning som visar hur du har tänkt ditt bygge så att andra kan förstå din idé
Du har gjort en tydlig ritning som visar hur du har tänkt ditt bygge så att andra lätt kan förstå din idé. Du har med något om t.ex. mått eller material
Du har gjort en detaljerad ritning som visar hur du har tänkt ditt bygge, med mått och material tydligt angivna, så att andra tydligt förstår din idé
Bygga utifrån planen
 • Tk  A 6
Du kan bygga utifrån din ritning, pröva dig fram på ett enkelt sätt och resultatet blir en enkel modell av din idé.
Du kan bygga utifrån din ritning, pröva och ompröva dina idéer när du stöter på problem, så att bygget förbättras. Resultatet blir en tydlig och förbättrad modell av din ursprungliga idé.
Du kan bygga utifrån din idé, pröva och omprövar dina idéer så att ditt bygge förbättras i alla avseenden. Resultatet blir en utvecklad och förbättrad modell av din ursprungliga idé.
Resonemang under arbetet
 • Tk  A 6
Under arbetet kommer du med enkla förslag som bidrar till att gruppen tillsammans kan förbättra bygget
Under arbetet kommer du med egna förslag och idéer som gör att gruppen tillsammans kan förbättra bygget
Under arbetet kommer du med utvecklade förslag och lösningar som direkt leder till att gruppens bygge förbättras
Dokumentation
 • Tk  A 6
Du har gjort en enkel dokumentation av bygget, med ritning, några foton av arbetet och slutresultatet
Du har gjort en tydlig dokumentation av bygget, med ritning, foton av arbetet och slutresultatet
Du har gjort en tydlig och detaljerad dokumentation av bygget, med ritning, foton av arbetet och slutresultatet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: