Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa kort text

Skapad 2017-06-14 09:54 i Mårtenskolan Lunds för- och grundskolor
Pedagogisk planering för integrerad elev i särskolan i att läsa.
Grundskola 2 – 3 Svenska
Att kunna läsa är viktigt och roligt!

Innehåll

Mål för elev

Du ska visa att du kan:

 • Känna igen bokstäver och deras ljud
 • Läsa en text och förstå innehållet.

 

 

Innehåll

Du ska få läsa olika sorters texter och arbeta med innehållet i texterna på olika sätt.

 

 

Arbetssätt

Du kommer att arbeta så här:

 • Du kommer att få läsa olika slags texter högt för en vuxen och svara på textens innehåll både muntligt och skriftligt.
 • Du kommer att jobba med läsförståelse när du tillsammans med vuxen skriver bokrecension.
 • Du kommer att få arbeta med att sammanfoga olika bokstavsljud.

 

 

 

 

Underrubrik 1

Redovisning

Du ska visa att du kan:
* läsa och förstå olika texter genom att svara på frågor och återberätta innehållet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3

Matriser

Sv
Bedömningen gäller: förmågan att läsa och förstå text.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ämne svenska
Förmågan att: Läsa texter.
Du visar att du kan läsa enkla och bekanta texter.
Du visar att du med visst flyt kan läsa enkla och bekanta texter.
Du visar att du med flyt kan läsa enkla och bekanta texter.
Ämne Svenska
Förmågan att: Förstå texter.
Du visar att du kan svara på frågor om den lästa texten.
Du visar att du kan återberätta den lästa texten.
Du visar att du kan återberätta den lästa texten på ett tydligt sätt.
Ämne Svenska
Kunna bokstävernas namn och deras ljud
Du kan några bokstävers namn och ljud.
Du kan ungefär hälften av bokstävernas namn och ljud.
Du kan alla bokstävers namn och ljud.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: