Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik 1-3

Skapad 2017-06-14 14:24 i Getingeskolan Halmstad
Grundskola 1 – 3 Musik
Du ska få sjunga, spela och röra dig till musik. Du ska också få lyssna på och samtala om olika sorters musik. Du ska få skapa till musik och även pröva på att själv skapa musik på enkla sätt.Dessutom ska du få lära dig lite om olika instrument och musiktecken.

Innehåll

Syfte:

Centralt innehåll:

Konkretiserade mål:

 • Du ska kunna delta i gemensam sång.
 • Du ska kunna delta i sånger från olika genrer, d v  s olika musikstilar.
 • Du ska kunna delta i olika former av sång, t ex kanon, växelsång.
 • Du ska kunna spela på rytminstrument tillsammans med andra och försöka följa takt och rytm.
 • Du ska kunna känna igen några musiksymboler och veta vad de betyder. Musiksymboler kan vara bilder och tecken, t ex repristecken, paustecken men också t ex hur en inräkning med en nickning visar tempo, takt och start.
 • Du ska pröva på att skapa musik på ett enkelt sätt tillsammans i en grupp.
 • Du ska kunna gestalta en sång, ett musikstycke eller en berättelse med hjälp av ljud, rytmer eller rörelser.
 • Du ska kunna imitera och improvisera rörelser, rytmer och toner.
 • Du ska i samband med musiklyssning kunna delge dina associationer, tankar och känslor.
 • Du ska kunna hur något instrument låter och ser ut från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.

Bedömning:

När vi bedömer utgår vi från de 3 långsiktliga målen som gäller från åk1-9. Under varje sådant mål har vi lagt in mer konkreta mål som  utgår från hur långt man bör komma i åk1-3, för att sedan kunna fortsätta att utvecklas i åk 4-6. Varje konkret mål finns i 2 eller 3 nivåer, beroende på hur det passar till innehållet. Vi bedömer i matrisen här nedanför.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3

Matriser

Mu
Sof, Musik, åk3

SPELA OCH SJUNGA I OLIKA MUSIKALISKA FORMER OCH GENRER:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sjunga
Jag deltar i gemensam unison sång
Jag deltar i gemensam unison sång från olika genrer.
Jag deltar i gemensam unison sång från olika genrer och kan även sjunga i andra former såsom växelsång och kanon.
Spela
Jag kan spela rytminstrument tillsammans med andra.
Jag kan spela rytminstrument tillsammans med andra och följer till stor del takt och rytm.
Jag kan spela rytminstrument tillsammans med andra och följer till stor del takt och rytm. Jag kan även spela delar av en enkel melodi eller basstämma på t ex tonboxar eller annat instrument.
Musiksymboler
Jag känner igen några musiksymboler och vet vad de heter.
Jag känner igen några musiksymboler och vet vad de heter. Jag kan också beskriva och förklara vad de betyder.
Jag känner igen några musiksymboler och vet vad de heter. Jag kan också beskriva och förklara vad de betyder. Jag kan själv använda dem genom att självständigt följa dem eller själv använda dem med andra i grupp, t ex räkna in eller tala om att vi ska ta repris.

SKAPA MUSIK SAMT GESTALTA OCH KOMMUNICERA EGNA MUSIKALISKA TANKAR OCH IDÉER:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skapa musik/Kommunicera
Skapa enkelt till exempelvis en text eller bild.
Jag kan med stöd av vuxen eller kamrat pröva att skapa musik på ett enkelt sätt i en grupp.
Jag kan mer självständigt skapa musik på ett enkelt sätt i en grupp genom att jag kommer med egna idéer som jag prövar.
Jag kan mer självständigt skapa musik på ett enkelt sätt i en grupp genom att jag kommer med egna idéer som jag prövar. Jag kan också pröva andras idéer eller ompröva mina egna idéer för att det ska fungera bättre.
Gestalta
Jag kan med stöd av vuxen eller kamrat pröva att gestalta en sång, ett musikstycke eller en berättelse på ett enkelt sätt i en grupp. Jag använder mig av något av uttryckssätten ljud, rytm eller rörelse.
Jag kan mer självständigt gestalta en sång, ett musikstycke eller en berättelse på ett enkelt sätt i en grupp genom att jag kommer med egna idéer som jag prövar. Jag kan använda mig av mer än ett av uttryckssätten ljud, rytm eller rörelse.
Jag kan mer självständigt gestalta en sång, ett musikstycke eller en berättelse på ett enkelt sätt i en grupp genom att jag kommer med egna idéer som jag prövar. Jag kan också pröva andras idéer eller ompröva mina egna idéer för att det ska fungera bättre. Jag kan använda mig av mer än ett av uttryckssätten ljud, rytm eller rörelse.
Imitera/Improvisera
Jag kan till viss del imitera enkla sekvenser av rörelser, rytmer och toner med stöd av vuxen. Jag kan också göra korta, enkla improvisationer av rörelser, rytmer och toner.
Jag kan med större säkerhet och mer självständigt imitera enkla sekvenser av rörelser, rytmer och toner. Jag kan också göra korta, enkla improvisationer av rörelser, rytmer och toner.
Jag kan med större säkerhet och mer självständigt imitera enkla sekvenser av rörelser, rytmer och toner. Jag kan också göra korta, enkla improvisationer av rörelser, rytmer och toner. Jag kan också kommunicera dessa improvisationer i en grupp så att de andra kan förstå och härma.

ANALYSERA OCH SAMTALA OM MUSIKENS UTTRYCK I OLIKA SOCIALA, KULTURELLA OCH HISTORISKA SAMMANHANG:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala om musik
Jag kan samtala enkelt om hur jag upplever musiken genom att svara på frågor.
Jag kan samtala enkelt om hur jag upplever musiken genom att själv berätta lite mer om mina tankar, känslor och associationer som jag får till musiken.
Jag kan samtala enkelt om hur jag upplever musiken genom att själv berätta lite mer om mina tankar, känslor och associationer som jag får till musiken. Jag kan också göra kopplingar till vad andra berättar om sina upplevelser.
Instrumentkännedom
Jag känner igen utseendet och vet vad något instrument heter från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
Jag känner igen utseendet och vet vad något instrument heter från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument. Jag kan också koppla ihop ljud och instrument.
Jag känner igen utseendet och vet vad något instrument heter från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument. Jag kan också koppla ihop ljud och instrument. Jag kan också göra enkla jämförelser genom att samtala om likheter och skillnader mellan instrumenten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: