Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik - Polhem

Skapad 2017-06-14 14:51 i Toråsskolan 4-9 Skall avslutas Kungsbacka Förskola & Grundskola
Detta är en LPP om mekanik med fokus på Polhems arbete och uppfinningar. Det ingår mycket praktisk arbete där eleverna själva ska konstruera fysiska och digitala mekaniska modeller.
Grundskola 4 – 6 Teknik
Detta är ett arbete om mekanik med på Polhems arbete. Vi har också arbetat med hur tekniken har utvecklats i historien, samt hur olika tekniska lösningar fungerar i vår närmiljö.

Innehåll

Syfte

Mål

- Du ska dokumentera och visa en teknisk tanke eller idé med hjälp av en skiss och en ritning.
- Du ska kunna se hur en typ av rörelse kan driva en annan typ av rörelse.
- Du ska göra en fysisk mekanisk konstruktion med hjälp av vanliga mekaniska rörelser.
- Du ska kunna bidra med handlingsalternativ som leder framåt under arbetsprocessen.
-

Arbetssätt

-- Eleverna arbetar enskilt och i grupp  med sina fysiska modeller .

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Kunskapskrav Teknik år 5 vt-17

Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion..
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.

Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar.
Eleven kan utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.

Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid.

Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: